Spring til indhold

Høringer og annonceringer

Landbrug

Klagefristen løber fra den 22. januar til den 19. februar 2021

Klagefristen løber fra den 8. januar til den 5. februar 2021

Klagefristen løber fra den 7. januar til den 4. februar 2021

Klagefristen løber fra den 4. januar til den 1. februar 2021

Klagefristen løber fra den 18. december 2020 til den 15. januar 2021

Offentlighedsperioden er fra den 16. december 2020 til den 15. januar 2021

Miljøvurdering

Klagefristen løber til den 15. februar 2021

Klagefristen løber til den 15. februar 2021 kl. 23:59

Klagefristen løber fra den 18. december 2020 til den 15. januar 2021

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninge

Indsigelser skal foreligge senest 8. december 2020 kl. 23.59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
planby@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

IDEFASER

  • Ingen aktuelle

PLANER I FORSLAG

Høringsperioden løber fra den 18. januar til den 16. februar 2021

Høringsperioden løber fra d. 18. december 2020 til d. 7. maj 2021

VEDTAGNE PLANER

Klagefristen udløber den 15. februar 2021 kl. 23:59

Klagefristen udløber den 8. februar 2021

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Vandløb og søer

Klageperioder løber fra den 21. januar til og med den 18. februar 2021.

Høringsperioden løber fra 21. januar til og den 18. februar 2021.
Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.

Høringsperioden løber fra 14. januar til og den 11. februar 2021.
Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.

Bemyndigelsen er gældende fra den 1. januar til den 1. april 2021.

Virksomheder