Spring til indhold

Høringer og annonceringer

Landbrug

Høringsperioden løber fra 4. marts til og med 1. april 2021.
Bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen skal sendes skriftligt til landbrug@vordingborg.dk.

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 7. april til den 5. maj 2021

Klagefristen løber fra den 26. marts til den 23. april 2021 kl. 10.00

Klagefristen løber fra den 26. marts til den 26. april 2021 (Ny klagefrist og dokument)

Klagefristen løber fra den 24. marts til den 21. april 2021

Klagefristen løber fra den 22. marts til den 20. april 2021

Klagefristen løber fra den 18. marts til den 16. april 2021

Klagefristen løber fra den 15. marts til den 12. april 2021

Klagefristen løber fra den 12. marts til den 10. april 2021

Klagefristen løber fra den 10. marts til den 8. april 2021

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninge

Indsigelser skal foreligge senest 8. december 2020 kl. 23.59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
planby@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

PLANER I FORSLAG

I høring fra den 26. marts til den 21. maj 2021

Høringssvar kan sendes til:

Afdelingen for Plan og By eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 8. marts til den 8. september 2021

Høringssvar kan sendes til:

Afdelingen for Plan og By eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Spørgsmål ved risikostyringsplanen rettes til Afdelingen for Plan og By eller på telefon 55 36 24 14 til Klimakoordinator Karsten Kolle

--------------------------------  O  ------------------------------

Høringen løber fra den 1. februar til 28. marts 2021.

Høringssvar kan sendes til:

spildevand@vordingborg.dk eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for
Byg, Land og Miljø, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Har du spørgsmål til forståelsen af planforslaget kan du skrive til spildevand@vordingborg.dk eller ringe på 55362470

--------------------------------  O  ------------------------------

4. marts 2021 - Begge dokumenter er suppleret med resultatet af høring efter risikobekendtgørelsen.
Høringsperioden løber fra d. 18. december 2020 til d. 7. maj 2021

VEDTAGNE PLANER

Klagefristen løber til den 3. april 2021 kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.