Spring til indhold

Sundhed

OBS: Mundbring skal bruges på sundhedscentrene. 

CENTER FOR RUSMIDLER

 • Center for Rusmidler er åben for rådgivning og behandling – både ved fysisk fremmøde, via telefon eller videosamtaler.
 • Center for Rusmidler modtager henvendelser på  5536 4000 i tidsrummet mandag til torsdag fra kl. 09.00 – 15.30, fredag kl. 09.00 – 12.00. Vi kan også kontaktes via mail: cfr@vordingborg.dk.
 • Det er muligt at møde fysisk op i Center for Rusmidler på adressen Sankelmarksvej 10A og aftale tid til en samtale. Undtaget herfra er dog:
  - Personer, der har symptomer på, eller er smittet med Covid-19.
  - Udsatte personer med kroniske sygdomme fx  KOL, dårligt reguleret diabetes, hjerte/karsygdom. Sidstnævnte tilbydes telefoniske eller videosamtaler, samt gåture-samtaler (walk and talk). Ring på 5536 4000 for mere information.
 • Alle, der modtager medicinsk rusmiddelbehandling, kan få udleveret medicin i Center for Rusmidler. Dog skal alle anvisninger og hygiejneforhold følges nøje i forbindelse med medicinudlevering.
 • Alle gruppeaktiviteter er størrelsesmæssigt reduceret.

SUNDHEDSPLEJEN

 • Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg til alle spæd og småbørn og enkelte besøg kan være i konsultation efter aftale med sundhedsplejersken. Vi følger Sundhedsstyrelsens hygiejniske retningslinjer og bruger derfor de anbefalede værnemidler i hjemmebesøget og ved undersøgelse af barnet.
 • Har du spørgsmål om dit barns sundhed og trivsel, kan du ringe til din sundhedsplejerske.
 • Vi tilbyder sundhedsundersøgelser og sundhedssamtaler på skolerne eller på de kommunale sundhedscentre.
 • Alle Sundhedsplejens gruppetilbud er nu begyndt at starte op igen.

TANDPLEJEN

 • Tandplejen er åben for almindelig vejledning og akutte henvendelser indenfor almindelig åbningstid (kl. 8-15) på tlf. 55 36 37 90 og på tandplejen@vordingborg.dk
 • Al henvendelse skal ske pr. telefon eller mail. Personligt fremmøde er kun muligt ved forudgående aftale.
 • Akutte situationer vurderes og håndteres individuelt - ofte efter modtagelse af foto / videooptagelse.
 • Ved fremmøde i Tandplejen skal man være rask og have været uden symptomer i 48 timer (influenzalignende symptomer etc.).
 • Der henstilles til, at man først møder op i Tandplejen 2 minutter før aftalt tid, så der ikke er så mange i ventearealet
 • Der anvises venteplads indendørs (OBS - her skal alle over 12 år bære mundbind eller visir) eller udendørs.
 • Ved undersøgelser/ behandlinger må kun en forælder (ingen søskende eller andre) gå med ind på klinikken og skal være iført mundbind og handsker.
 • Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer er personalet iklædt værnemidler i forhold til den opgave, der skal udføres.

TRÆNING & REHABILITERING

 • Tilbyder fortsat sundhedsfaglige indsatser, dog med tilpasninger på grund af fokus på smittereduktion i form afstand og hygiejne. Alle tilpasninger laves på baggrund af en individuel og faglig vurdering
 • Alle borgere med en genoptræningsplan eller en §86 ansøgning tilbydes fysisk fremmøde til 1. undersøgelse. På baggrund af undersøgelsen planlægges det videre forløb. I tilfælde, hvor fysisk fremmøde ikke er relevant (borgeren er svækket/nervøs for fysiske fremmøde/andet), kan genoptræningsforløbet opstartes via telefon- eller videokonsultation
 • Patientskoler til borgere med følgende diagnoser: KOL, kræft, diabetes og rygsmerter er reduceret svarende til, at holdaktiviteterne er i bero. Der tilbydes dog afklarende sundhedssamtaler med fysisk fremmøde eller telefonkonsultation til alle henvist borgere, hvorefter videre forløb planlægges
 • På børneområdet modtages alle former for henvendelser og de fleste aktiviteter afholdes. Enten ved fysisk fremmøde eller via telefon- eller videokonsultation.
 • Der tilbydes pt. flere former for aktiviteter/træning: Telefon- eller videokonsultationer, selvtræning, individuelle forløb, hjemmetræning eller holdtræning
 • Træningstid- og hyppighed er pt. reduceret, ligesom holdstørrelser er reduceret. En del af træningen kan foregå i uderummet
 • Telefon- og videokonsultationer bruges, når det vurderes at være tilstrækkeligt i forhold til den aktuelle coronasituation
 • Pårørende har ikke mulighed for at deltage eller vente hos Træning og Rehabilitering, med mindre der er lavet særlig aftale om det på forhånd
 • Man må først møde op tidligst 5 minutter før aftalt mødetidspunkt, og der er begrænset plads i ventefaciliteterne
 • Der skal bæres mundbind på fællesarealerne (gang- og ventefaciliteter) og der skal overalt holdes mindst 2 meters afstand til de øvrige borgere

 
RYGESTOPKURSER

 • Rygestopkurserne afvikles grundet restriktionerne som online gruppeforløb. Der tilbydes også individuelle forløb både telefonisk og online.

 • Når rygestopkurserne kan afvikles med fysisk fremmøde igen, vil det fremgå af vores Facebook side samt på hjemmesiden.

BEVÆGELSESTURE MED NATURVEJLEDER I SUNDHED

ØVRIGE AKTIVITETER PÅ SUNDHEDSCENTRENE I STEGE, VORDINGBORG OG PRÆSTØ MULTICENTER

STEGE SUNDHEDSCENTER

 • Røntgen, jordemoderfunktionen og praktiserende læger kører som normalt. 

VORDINGBORG SUNDHEDSCENTER

 • Jordemoderfunktionen, praktiserende læger og lægevagten kører som normalt.

Hold dig i øvrige orienteret på Region Sjællands hjemmeside her.


KRAFTIG ANBEFALING - HOLD DIG I GANG

En lang række aktiviteter er lige nu udsat eller aflyst. Men det er vigtigt, at du holder dig i gang. For langt de fleste af os er bevægelse en afgørende og vigtig del i hverdagen og i et trænings- eller genoptræningsforløb. Derfor anbefaler vi kraftigt, at alle, der har mulighed for det, fortsætter med at lave fysisk aktivitet.