Spring til indhold

Pleje og omsorg

Det glæder Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, at stort set alle beboere på plejecentrene er vaccineret. Derudover er en stor del af medarbejderne også blevet vaccineret. Beboere, pårørende og bekendte - og alle medarbejdere gives en stor tak for at være kommet godt igennem 1½ år med mange besværligheder og afsavn grundet COVID-19. En tid, hvor vi har fulgt Sundhedsstyrelsens vejledning hver eneste dag.

Den 10. september ophørte de generelle særregler for Covid-19, men det henstilles at besøgende uanset vaccinationsstatus stadig lader sig teste inden besøg, da det er meget vigtigt at undgå lokale smitteudbrud på plejecentrene for at beskytte de svageste beboere.

Lad os holde fast i de gode vaner og stadig være opmærksom på afstand og god hygiejne.

___________________________________________________________________________

Ved spørgsmål kan administrationen i Afdeling for Pleje og Omsorg kontaktes på telefon 55 36 29 30 på hverdage kl. 10 – 12. De tager imod spørgsmål og besvarer eller vender tilbage senere med svar.