Spring til indhold

Obligatorisk mundbind

Der er krav om mundbind/visir på blandt andet biblioteker, borgerservice og i vores ældre- og sundhedssektor samt på visse sociale tilbud.

Det er obligatorisk at bære mundbind eller visir flere steder - også kommunale steder.

Det drejer sig blandt andet om Borgerservice i Præstø og Stege, da de ligger sammen med biblioteker, hvor der er krav om mundbind. Vi anbefaler også, at der bæres mundbind på Borgerservice i Vordingborg.

Også  i vores ældre- og sundhedssektor samt på visse sociale tilbud skal der benyttes mundbind eller visir.

Rådhuse og kommunale administrationsbygninger har ikke krav om mundbind.

Alle steder,, hvor mundbind/visir er påkrævet, vil der være et opslag om det på døren.