Spring til indhold

Kultur og fritid

Følgende restriktioner gælder på kultur-, idræts- og foreningsområdet frem til 1. august 2021:

FORSAMLINGER

 • Der må maksimalt være 250 personer til stede på samme sted samtidig indendørs og 500 udendørs.
 • Forsamlingsforbud på 500 personer ved indendørs arrangementer mv. inden for idræt og kultur, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende.
 • Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er undtaget forsamlingsforbuddet. Det gælder også arbejde, som finder sted i det offentlige rum eller til arrangementer.
 • Professionelle idrætsudøvere er undtaget forsamlingsforbuddet.
 • Skoler, dagtilbud og uddannelser er undtaget forsamlingsforbuddet. Det gælder også folkehøjskoler og videregående kunstneriske uddannelser.

ORDNINGER FOR STØRRE ARRANGEMENTER:

 • Visse større arrangementer er undtaget forsamlingsforbuddet:
 • Arrangementer med siddende publikum: Ordningen gælder for indendørs og udendørs kultur- og idrætsarrangementer med flere end 500 siddende tilskuere. Der er krav om, at tilskuere skal være opdelt i klart adskilte sektioner. Ved indendørs arrangementer må der være 500 tilskuere pr. sektion. Ved udendørs arrangementer må der være 1.000 tilskuere pr. sektion. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og serviceområder mv.). Det skal sikres, at tilskuere i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Tilskuere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. I sektioner med egne separate lokaler, herunder VIP-lounges, Skybox eller lignende skal tilskuere i det væsentlige skal sidde ned på en af to faste pladser. Der gælder krav om sundhedsplan, krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag, herunder arealkrav ved indendørs arrangementer.
 • Udendørs arrangementer med stående publikum: Ordningen gælder for udendørs arrangementer med flere end 500 stående tilskuere. Der er krav om, at tilskuere skal være opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 1.000 tilskuere samt krav om mindst 2 m2 pr. tilskuer i de enkelte sektioner. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og serviceområder mv.). Det skal sikres, at tilskuere i en sektion ikke tillades adgang til en anden sektion. Der må maksimalt være 5.000 tilskuere til stede ved arrangementer efter denne ordning. Der må ikke ske overnatning til arrangementet. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Udendørs motionsevents: Der kan afholdes udendørs motionsevents med flere end 500 tilstedeværende deltagere, frivillige, officials mv. til stede på samme sted samtidig. Sådanne events skal afvikles så deltagere, officials, ansatte og frivillige og lignende er opdelt i klart adskilte grupper med maksimalt 500 personer i hver gruppe. Grupperne skal holdes adskilt ved starten og slutningen af motionseventet. Det samlede antal deltagere, officials, ansatte og frivillige, der er til stede samtidig, må ikke overstige 5.000 personer. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.: Der kan afholdes indendørs og udendørs sommerlejre med op til 500 deltagere, frivillige eller lignende til stede på samme sted samtidig. Der gælder et arealkrav både udendørs og indendørs mv. på 2 m2 pr. deltager, frivillig eller lignende.
 • Professionelle fodboldkampe er undtaget forsamlingsforbuddet. Det gælder 3F Superligaen, NordicBet ligaen, Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder), 2. division (kvinder og herrer), 3. division (herrer), A- og ungdomslandskampe (herrer og kvinder) samt fodbold kampe i regi af Champions League, Europa League og Conference League. Tilskuere skal til disse fodboldkampe være opdelt i klart adskilte sektioner á maksimalt 1.000 tilskuere med egne ind- og udgang og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og serviceområder mv.). Tilskuere skal i det væsentlige sidde ned på faste pladser med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende tilskuer. Der gælder krav om coronapas og andre smitteforebyggende tiltag.
 • Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for konferencer og faglige møder, herunder generalforsamlinger. Til disse arrangementer skal deltagere i det væsentlige sidde ned med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende deltager.

 

kilde: Kulturministeriet