Spring til indhold

Kultur og fritid

Regeringen har den 24. februar meddelt, at der pr. 1. marts iværksættes følgende inden for kultur- og fritidsområdet:

Udendørs kulturinstitutioner genåbnes

 • Der stilles krav om, at besøgende fremviser dokumentation for negativ COVID-19-test (højst 72 timer gammel).
 • Udendørs kulturinstitutioner defineres som udendørsområder, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, zoologiske haver mv.
 • Det bemærkes, at der fortsat gælder et forsamlingsforbud på grupper på max 5 personer i forbindelse med alle former for ophold i udendørs kulturinstitutioner. Dette gælder også byvandringer, omvisninger mv.. Lønnede medarbejdere tæller ikke med i forsamlingsforbuddets max på  5 personer.
 • Forsamlingsforbuddet på max 5 personer gælder desuden i forbindelse med udendørs teaterforestillinger, koncerter mv.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi

 • Udendørs idræts- og  foreningsaktiviteter kan foregå i flere grupper på samme bane, så længe hver gruppe er effektivt adskilt, før, under og efter aktiviteten, samt at der udelukkende vil være adgang indendørslokaler som toiletter og redskabsrum.
 • Det er endnu ikke afklaret, om musik- og kulturskoler, som normalt kategoriseres som ”foreningsaktiviteter” i sektorpartnerskaberne kan lave udendørsaktiviteter. Det forventes ikke, at andre kommunale institutioner kan falde ind under denne kategori.
 • Såfremt idræts- og foreningsaktiviteter, der normalt foregår indendørs, ønsker at lave udendørs aktiviteter, er dette en mulighed, hvis de overholder de gældende restriktioner, og hvis lokale forhold tillader dette.
 • Forsamlingsforbud på 25 personer i alle aldersgrupper
 • Vær særligt opmærksomme på følgende forhold:
  • Forsamlingsloftet på 25 personer gælder både for træning og kamp. Forsamlingsloftet på 25 personer gælder for alle aldersgrupper.
  • Forsamlingsloftet på 25 personer gælder kun for den organiserede foreningsidræt.
  • I de 25 personer tæller trænere, dommere og udskiftere også med.
  • En træner må ikke stå for træningen af mere end én træningsgruppe ad gangen. Træneren tæller med i de 25 personer, som en gruppe må bestå af.
  • Tilskuere ved idrætsaktiviteter er ikke tilladt.
  • Al indendørs idræt og foreningsaktivitet skal holdes lukket.
  • Omklædningsrum, toiletter og opbevaringsskure kan holdes åbne for kortvarig brug, men ikke for anden ophold. At tage bad i omklædningsrum er ikke tilladt.
  • Klubhuse skal fortsat holdes lukket.
  • Professionel fodbold er fortsat undtaget 

Indendørsaktivitet er fortsat lukket 

Al indendørsaktivitet kan tidligst åbne igen fra tirsdag den 6. april 2021, med mindre regeringen melder andet ud. Vi opdaterer hjemmesiden løbende. 

Hvis I har spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte os på foreningsportalen@vordingborg.dk.