Spring til indhold

Teknik og Miljø

 • Alle driftsopgaver er genoptaget fra mandag den 22. februar 2021. 
 • De ni kommunale lystbådehavne er åbne.
 • Vi understøtter erhvervslivet, og arbejder fortsat med vores bygge- og anlægsopgaver.
 • Vores rengøringsmedarbejdere arbejder på højtryk med rengøring på skoler, i børnehaver, på plejehjem, på sundhedscentrene, samt andre kommunale bygninger. 

Kørselskontoret

 • Kørselskontoret er åbent og kontaktes som sædvanlig på 5536 2560 i telefonåbningstiden.
 • Den visiterede kørsel til ældrecentre, genoptræning og øvrige institutioner er stadig mulig, dog med de begrænsninger, som er ønsket af institutionerne.
 • Kørsel til lægebehandling er stadig mulig for borgere, som er visiteret til denne kørsel.
 • De offentlige busser kører normalt, dog med begrænsninger på antal passagerer i køretøjet.
 • Skolebusserne kører efter tilpasset køreplan for de elever, som må deltage i undervisningen
 • Handicapkørsel og Flextur bestilles og kører normalt, dog med begrænsninger på antal passagerer i køretøjet.
 • Der skal benyttes mundbind eller visir overalt i den kommunale visiterede kørsel, samt i de offentlige busser og med Flextur og Flexhandicap.

Kommunal kørsel til vaccination for Covid-19
Alle henvendelser om vaccination og gratis befordring skal ske til Hjemmeplejen på telefon  5536 2910. Der er åbent for henvendelse på alle hverdage kl. 10-12.

Tirsdag den 12. januar besluttede Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre at tilbyde gratis befordring til vaccination for Covid-19 til borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, og som ikke selv kan transportere sig til vaccinationsstedet eller få pårørende til at køre sig.