Spring til indhold

Handicap og psykiatri

  • Det er muligt at besøge sine pårørende på alle botilbud, dog skal alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges, og pårørende skal anvende mundbind på fællesarealerne og overholde afstandskrav.
   Ledelsen på det enkelte tilbud kan beslutte midlertidigt at begrænse mulighederne for besøg, hvis der er et udbrud af COVID-19 på tilbuddet. Besøgsrestriktioner vil blive markeret ved tilbuddets indgange.
   Hvis et tilbud indfører besøgsrestriktioner, vil det stadig være muligt for beboere at modtage besøg i kritiske situationer.
  • Beskæftigelsestilbud er åbne og har fokus på at overholde afstandskrav, god hygiejne og hosteetikette - se stedernes opslag om brug af mundbind.
  • Dagtilbud og aktivitetstilbud holder indtil videre lukket og aktiviteterne foregår udendørs eller på botilbuddet.
  • Borgere i botilbuddet på Orehoved afvikler midlertidigt deres dagtilbuds-aktiviteter på Orehoved.
  • VSV (Vordingborgs Sociale Virksomhed) har åbent.
  • Alle væresteder har åbnet for indendørsaktiviteter - tid skal bestilles. Det er muligt at deltage i spisning udenfor eller at købe mad med hjem. 
  • STU i Center for Socialpædagogik og Autismecentret er åbne.
  • Ombold har genoptaget deres udendørs træning 
  • Interne sociale arrangementer vurderes nøje og sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.
  • Socialpædagogisk støtte (§ 85 støtte) ydes, men foregår udendørs eller virtuelt, hvis det er muligt . 
  • Rådgivningen, mødregruppe og ungeaften i Center for Socialpsykiatri gennemføres som planlagt med respekt for afstandskrav og sundhedsmæssige retningslinjer.
  • Opsøgende besøg til borgere med psykiske udfordringer gennemføres som vanligt.
  • Synscentralen arbejder som vanligt. 
  • Autismecentrets aflastningstilbud for børn på Abelsvej har åbent. 
  • Sagsbehandlerne besøger borgere som vanligt - borgerne kontaktes før besøg, hvor Corona forholdsregler drøftes.
  • Afklaringsmøder i Socialpsykiatrien afholdes som vanligt.
  • Aflastningstilbuddet Abelsvej i Autismecenter Storstrøm, er genåbnet d. 9. juni.

  Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".