Spring til indhold

Dagtilbud og skoler

Da smitten igen er høj i Vordingborg Kommune iværksætter dagtilbud og skoler skærpede foranstaltninger:

Dagtilbud:
Forældre kan blive bedt om at aflevere og hente udenfor
Dagtilbuddet kan holde børnene opdelt på stuer eller i hold, både ude og inde
Der kan blive mere ude-tid

Naturligvis vil der være stor opmærksomhed på hygiejne, ligesom ansatte opfordres til at teste løbende.
Hold dig orienteret via dit barns dagtilbud, som kan fortælle mere om, hvordan udfordringerne håndteres lige nøjagtigt her. 

Skoler:
Børn holdes klasseopdelt
Der kan blive mere ude-tid
Der kan være særlig organisering i frikvarterer, så vi undgår for meget smitte
Der kan være særlig organisering i klub, så vi undgår for meget smitte

Naturligvis vil der være stor opmærksomhed på hygiejne, ligesom ansatte og elever opfordres til at teste løbende.
Hold dig orienteret via dit barns skole, som kan fortælle mere om, hvordan udfordringerne håndteres lige nøjagtigt her.

Vi opfordrer alle elever over 12 år til at lade sig teste. Forældrene skal skriftligt samtykke, at eleverne må testes. Samtykke gives via AULA. Tests og resultater opbevares i AULA i overensstemmelse med GDPR-retningslinjerne.

Elever fra 15 år skal selv beslutte om de må testes, og de skal give samtykke til, at deres forældre må orienteres om smitteresultatet.

Eleverne bør kunne fremvise en test, der ikke er mere end 72 timer gammel.

Eleverne opfordres til at lade sig teste i det offentlige spor, Der starter test på de fleste skoler torsdag den 18. marts. Iselingeskolen er dog undtaget.

De enkelte skoler laver selv en lokal plan for fremmøde både for 5.-8. klasse og for 9.-10. klasse

Hvis I har spørgsmål bedes I henvende jer til skolelederen, som kan hjælpe jer med konkrete svar for jeres afdeling. 

Med venlig hilsen

Charlotte G. Nielsen
Chef for Dagtilbud og Skoler
Vordingborg kommune.

 

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
  • Har du symptomer – så bliv hjemme

Du kan også holde dig opdateret på coronasmitte.dk