Spring til indhold

Dagtilbud og skoler

Nyt om fysisk fremmøde for elever i 5.-10. klasse 

Kære forældre

Efter påske:
Den første uge – som hidtil: eleverne i 5.-8. klasse kommer i skole én dag om ugen og 9.-10 klasse 50% af deres skoletid. Dette fordi vi skal have styr på tests og hygienje inde alle elever møder ind med 50% fremmøde.

I uge 15 møder:
Elever i 5.-10. klasse kan komme i skole 50% af deres skoletid.
Eleverne møder kl. 8.00.
Elever i indskolingen har ml. 4 -5 lektioner. hver dag. Mellemtrin og udskoling 6 lektioner.
Efter uge 15 forventes yderligere genåbning.

Vi opfordrer alle elever over 12 år til at lade sig teste. Forældrene skal skriftligt samtykke, at eleverne må testes. Samtykke gives via AULA. Tests og resultater opbevares i AULA i overensstemmelse med GDPR-retningslinjerne.

Elever fra 15 år skal selv beslutte om de må testes, og de skal give samtykke til, at deres forældre må orienteres om smitteresultatet.

Eleverne bør kunne fremvise en test, der ikke er mere end 72 timer gammel.

Eleverne opfordres til at lade sig teste i det offentlige spor, Der starter test på de fleste skoler torsdag den 18. marts. Iselingeskolen er dog undtaget.

De enkelte skoler laver selv en lokal plan for fremmøde både for 5.-8. klasse og for 9.-10. klasse

Hvis I har spørgsmål bedes I henvende jer til skolelederen, som kan hjælpe jer med konkrete svar for jeres afdeling. 

Elever der går i 0.-4. klasse har siden mandag den 8. februar været i skole. 

Med venlig hilsen

Charlotte G. Nielsen
Chef for Dagtilbud og Skoler
Vordingborg kommune.

Forældre til børn i dagtilbud og skoleklubber vil ikke blive kompenseret for betaling

På mødet den 27. januar 2021 drøftede kommunalbestyrelsen, om forældre til børn i dagtilbud og i skoleklubberne skulle kompenseres økonomisk, for den periode i foråret, det ikke har været muligt at gøre brug af hhv. dagtilbud og skoleklub, og hvor nødbekendtgørelsen var gældende.
Kommunalbestyrelsen stemte om forslagene, som var fremsat af Venstre og Nye Borgerlige. 9 medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte for, 20 medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte imod.

Beslutningen betyder, at forældre til børn i dagtilbud og skoleklub ikke vil blive kompenseret økonomisk for perioden i foråret, hvor det ikke var muligt at benytte hhv. dagtilbud og skoleklub.

I dag kører dagtilbud og skoleklubber igen efter den ordinære lovgivning. Det betyder, at børn kan komme afsted i dagtilbud og at skoleklubber på udvalgte skoleafdelinger også holdes åbent.

Myndighederne anbefaler at børnene hjemme, hvis man som forældre har mulighed for det. Men som det er nu, har alle børn mulighed for at blive passet.

 

AKTUELT FOR DAGTILBUD, SKOLER, SPECIALSKOLER SAMT SKOLEKLUBBER

Kommunale dagtilbud er åbne som sædvanligt.
Børn og unge fra 5. klasse på skoler og ungdomsuddannelser undervises fortsat hjemmefra. Nedlukningen gælder indtil videre frem til den 28. februar.
Udgangspunktet er stadig, at børn, unge og voksne har et begrænset kontakt, holder afstand og husker god hygiejne. Daginstitutioner og skoler har et særligt fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.

Hvis du har børn og unge mennesker derhjemme, så hjælp dem med at overholde retningslinjerne - også i fritiden.

På AULA orienteres om forhold i det enkelte dagtilbud og på den enkelte skole.

Hvornår skal børn blive hjemme ved sygdom?
Er dit barn syg eller fraværende, skal du melde det ind til daginstitutionen eller skolen, som du plejer.   
Er du i tvivl ved sygdom, så læs Sundhedsstyrelsens infoark om symptomer hos børn.
Læs mere om de nye tiltag 

Dagtilbud og skoler gør hvad de kan, for at minimere risikoen for smitte

  • Når du afleverer og henter dit barn, er det vigtigt, at du overholder sundhedsstyrelsens retningslinje om at holde afstand. Der kan være særlige forhold for det enkelte dagtilbud og skole, når du afleverer eller henter. Du kan få mere at vide på AULA.
  • Der vil blive gjort ekstra rent i dagtilbud og skoler.
  • Børn vil fortsæt være opdelt i mindre grupper.

Læs Vordingborg Kommunes procedurer for hygiejne omkring COVID- 19

 Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
  • Har du symptomer – så bliv hjemme

Du kan også holde dig opdateret på coronasmitte.dk