Spring til indhold

Dagtilbud og skoler

Alle elever skal undervises hjemmefra indtil den 7. februar 2021

Kære forældre

Regeringen har forlænget restriktionerne. 

Det betyder, at alle elever skal undervises hjemmefra. 

Det gælder for alle elever i 0.-10. Klasse. 

Jeres børn skal derfor undervises virtuelt.

Der kan være undtagelser, for elever som modtager specialundervisning, går i heltidsundervisning, eller i øvrigt modtager særligt tilrettelagt undervisning. 

Konkret vil jeres skoleafdelinger melde ud, hvordan den virtuelle undervisning skal foregå. Men som udgangspunkt er der virtuel undervisning svarende til 4 lektionerne dagen, for 0.-4. klasse, og 5 lektioner for de øvrige klasser. 

I bedes tjekke AULA hver dag, for at se eventuelle nyheder fra jeres afdeling. 

Hvis I har spørgsmål bedes I henvende jer til skolelederen, som kan hjælpe jer med konkrete svar for jeres afdeling. 

For eleverne i 0-4. Klasse vil der være nødpasning, for de elever, hvis forældre har brug for at få passet deres børn, så de kan varetage deres job i det offentlige eller private. 

Kommunale dagtilbud er åbne som sædvanligt. 

Med venlig hilsen

Charlotte G. Nielsen

Chef for dagtilbud og skole

Vordingborg kommune. 

 

AKTUELT FOR DAGTILBUD, SKOLER, SPECIALSKOLER SAMT SKOLEKLUBBER

Smittetrykket stiger i Vordingborg Kommune.

Som del af den delvise nedlukning af 38 kommuner, skal børn og unge fra 5. klasse på skoler og ungdomsuddannelser i Vordingborg Kommune fjernundervises. Nedlukningen gælder fra onsdag den 9. december og indtil videre frem til den 3. januar.
Børn i dagtilbud og skole til og med 4. klasse samt sårbare børn, kan fortsat komme af sted inden for åbningstiden.

Udgangspunktet er stadig, at børn, unge og voksne har et begrænset kontakt, holder afstand og husker god hygiejne. Daginstitutioner og skoler har et særligt fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.
Hvis du har børn og unge mennesker derhjemme, så hjælp dem med at overholde retningslinjerne - også i fritiden.

På børneintra og AULA orienteres om forhold i det enkelte dagtilbud og på den enkelte skole.

Hvornår skal børn blive hjemme ved sygdom?
Er dit barn syg eller fraværende, skal du melde det ind til daginstitutionen eller skolen, som du plejer.   
Er du i tvivl ved sygdom, så læs Sundhedsstyrelsens infoark om symptomer hos børn.
Læs mere om de nye tiltag 

Dagtilbud og skoler gør hvad de kan, for at minimere risikoen for smitte

  • Når du afleverer og henter dit barn, er det vigtigt, at du overholder sundhedsstyrelsens retningslinje om at holde afstand. Der kan være særlige forhold for det enkelte dagtilbud og skole, når du afleverer eller henter. Du kan få mere at vide på Børneintra/AULA.
  • Der vil blive gjort ekstra rent i dagtilbud og skoler.
  • Børn vil fortsæt være opdelt i mindre grupper.

Læs Vordingborg Kommunes procedurer for hygiejne omkring COVID- 19

 Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
  • Har du symptomer – så bliv hjemme

Du kan også holde dig opdateret på coronasmitte.dk