Spring til indhold

Besøgsrestriktioner på kommunale plejecentre er ophævet

Alle besøgsrestriktioner på plejecentrene i Vordingborg Kommune er ophævet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 18. februar 2021 meddelt, at besøgsrestriktionerne i plejeboliger i Vordingborg Kommune er ophævet.

Styrelsen lægger vægt på, at over 90 procent af beboerne på plejecentrene i kommunen er færdigvaccineret. Styrelsen peger dog på, at besøg fortsat skal gennemføres på en forsvarlig måde.

Det vil sige, at besøgende skal overholde den gældende anbefaling til, hvor mange man må forsamles - lige nu maksimalt fem personer. Anbefalingen gælder for både beboeren og for de besøgende. Beboerne vil få hjælp af personalet til at forholde sig til dette.

Derudover skal man være opmærksom på afstandskravet på to meter, som betyder, at det i praksis vil være vanskeligt at være mere end tre forsamlet i en plejebolig.