Spring til indhold

Coronasituationen

I Vordingborg Kommune følger vi naturligvis regeringens anbefalinger.

Vi holder åbent i vores mange institutioner, og kommunens servicetilbud kører videre som hidtil, blot med endnu mere fokus på at reducere smitterisikoen.

OBS: Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man lader sig corona-teste inden man besøger en pårørende på¨et plejecenter

 

 

KVIK-test lukker lørdag den 9.oktober.

Fremover kun KVIK-test i de regionale testcentre

Lørdag den 9. oktober er sidste dag, hvor det er muligt at få foretaget en KVIK-test i Vordingborg Kommune.

På grund af lav smitte og store vaccinationstal har Region Sjælland besluttet at lukke for KVIK-test. I stedet henvises man til PCR-testen, hvor den gennemsnitlige svartid er mellem 10-12 timer.

Fortsat KVIK-test i de regionale testcentre

Da enkelte dog fortsat kan have behov for et hurtigere svar, vil det på de regionale testcentre i Holbæk, Slagelse, Roskilde, Næstved, Maribo og Nykøbing Falster være muligt at få foretaget en KVIK-test.

Hvornår og hvordan får du tilbudt vaccination mod covid-19

Du kan kun blive vaccineret ved at bestille tid

OBS: Vær opmærksom på, at er du i en af de grupper, som skal have tredje stik, vil du blive indkaldt via E-boks eller brev.

Hvornår er der åbent i vaccinationscentrene?

I Vaccinationscenteret på Færgegårdsvej 114 D i Vordingborg er der onsdage kl. 13 - 17.30, på nær hver fjerde onsdag.

Det betyder, at der er planlagt åbent onsdage d.: 13/10 - 27/10 - 3/11 - 10/11

Der er kun mulighed for vaccination med tidsbestilling.

Vaccinationscentret på Møn ligger på Katedralvej 26. Der er åbent onsdage kl. 13 -17.30. Første gang den 20. oktober og derefter hver 4. onsdag. Der er kun mulighed for vaccination med tidsbestilling.

Man har også mulighed for at bestille tid til vaccination i andre kommuner.

Hvordan foregår vaccinationen?

Når du har bestilt tid, skal du møde op på vaccinationsstedet så tæt på den bestilte tid som muligt og følge anvisningerne på stedet.

Husk at medbringe mundbind og dit gule sundhedskort. Personalet vil også bære værnemidler. Vaccinationerne foretages altid under lægeligt ansvar, men du vil møde forskellige sundhedspersoner.

Som regel gives vaccinen ind i musklen i overarmen. Der indsprøjtes 0,3 ml vaccine opløst i sterilt saltvand.

Efter vaccinationen skal du vente i nærheden i et kvarters tid, så sundhedspersonalet kan hjælpe dig, hvis du skulle få en allergisk reaktion.

Hvorfor skal jeg blive siddende efter vaccinationen?

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme alvorlige bivirkninger efter en vaccination. Yderst sjældent kan reaktionen være akut åndenød og blodtryksfald. Hvis det skulle ske, er sundhedspersonalet altid parate til at starte behandling med det samme. Derfor skal du blive siddende, så sundhedspersonalet kan observere dig i 15 minutter efter vaccinationen.

Hvor kan jeg som borger og medarbejder i Vordingborg Kommune henvende mig, hvis jeg har spørgsmål om vaccination?

Du kan ringe til Pleje og Omsorg på tlf. 55 36 29 30. Der er åbent mandag - fredag kl. 10 - 12.

.

Her kan du blive testet i Vordingborg Kommune

Ændrede testtider- og dage fra 4. oktober og ændrede vaccinationstider

Vigtigt!!

Har du tidligere haft Corona, er det vigtigt, at du først kvik-testes tidligst 12 uger efter første positive test, da du ellers vil få et forkert svar på en test.

Har du symptomer, så må du ikke blive kvik-testet, men skal PCR-testes.

Test af børn
Børn fra 6 år PCR-testes med forældres samtykke. Børn under 15 år skal være i følge med en forælder eller værge. Børn skal selv kunne medvirke til testen.

 

Teststeder og åbningstider 

 

  Mandag

Tirsdag

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Vordingborg

Færgegårdsvej 114 D, 4760 Vordingborg

P: 9-17.30

   

P: 9-17.30

     
Stege

Katedralvej 26, 4780 Stege

 

P: 9-17.30

   

P: 9-17.30

   

 

Du kan også blive testet andre steder i landet. Se kort over alle danske teststeder - både Kviktest og PCR

Pårørende opfordres til at hjælpe familiemedlemmer, hvis de har brug for hjælp til at blive testet.

PCR-TEST

Det er ikke nødvendigt med tidsbestilling, men du kan også lave en Tidsbestilling

Kviktest er LUKKEt i vordingborg lørdag den 9. oktober

Det er fortsat muligt at få KVIK-test i de regionale testcentre i i Holbæk, Slagelse, Roskilde, Næstved, Maribo og Nykøbing Falster.

Det er ikke nødvendigt med tidsbestilling.

Sidste test foretages 15 min før lukketid. Køen lukkes tidligere, hvis der er for mange ventende i forhold til lukketiden.
Der testes med de korte podepinde.

Der foretages ikke kvik-test af børn under 6 år. De henvises til PCR-test.

OBS - hvis du bliver testet positiv med en kviktest, skal du hurtigst muligt få taget en PCR-test!

 

 

 

Gode råd om vaccination

Man kan nu blive vaccineret ved bare at møde op.

Fra mandag den 9. august kan man blive vaccineret uden at bestille tid.

Du kan også bestille tid til vaccination på det tidspunkt, hvor du er sikker på, at du kan transportere dig til vaccinationsstedet eller andre fx familie, venner eller bekendte kan hjælpe dig med at blive transporteret.

 

Bestilling af tid til vaccine online

Du bestiller tid via hjemmesiden www.vacciner.dk.

• Log på med dit NemId.

• Klik på det grønne felt, ”Bestil tid”.

• Vælg hvilket vaccinationssted, du vil bestille tid på.

• Klik på den dato, du ønsker at bestille tid til.

• Klik på det klokkeslæt, du ønsker at blive vaccineret.

• Gentag bestilling for 2. stik, da vaccinen kræver to stik.

Hvis du oplever, at du ikke kan finde en ledig tid, opfordres du til at prøve igen dagen efter. Der lægges løbende nye tider op, og alle der er blevet inviteret vil få mulighed for at blive vaccineret i den nærmeste tid og fremad mod foråret.

Hvis du oplever en teknisk fejl, så du ikke kan bestille online. Så ring og bestil, som hvis du ikke har NemID.

Bestilling af tid uden NemID

Hvis du ikke har NemID, skal du ringe til Corona Callcenter, hvis du bor i Region Sjælland
på Telefon 70 20 42 33, alle dage kl. 9-12 og kl. 13.00-19.30

Der er ventetid. Du skal blive i køen.

Læs mere

Følg opdateringerne fra Statens Serum Institut

Opdateres hver dag kl. 14.

Hver dag kl. 14 offentliggør Statens Serum Institut de sidste syv dages udvikling i Coronavirus for hver enkelt dansk kommune.

Følg linket og tryk på Vordingborg Kommune på det Danmarkskort, som kommer frem.

Boliger til selvisolation

Hvis du er smittet med covid-19, eller du er nærkontakt til en der er smittet, og du har svært ved at undgå nærkontakt med andre både smittede og ikke smittede i dit hjem, kan du blive visiteret til en isolationsbolig, indtil du er rask igen. Isolationsboligen er spartansk indrettet.

For at blive visiteret til en isolationsbolig skal et af to kriterier være opfyldt.

Du skal være konstateret smittet med covid-19, men kun have ingen eller lette symptomer, så du kan klare dig selv eller du skal være nærkontakt til en smittet, og ikke have mulighed for, at holde fornøden afstand til smittede i dit hjem. 

Derudover skal du bo sammen med: - flere personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse eller - personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 eller - personer, som har vanskeligt ved at følge anbefalingerne om isolation i hjemmet f.eks. på grund af sociale problemer.

Hvis du bliver visiteret til en isolationsbolig, skal du holde dig isoleret i den, det vil sige opholde dig i lejligheden og undgå kontakt med mennesker, som ikke er smittet. Derudover skal du selv gøre rent i boligen dagligt.

Isolationsboligen stilles gratis til rådighed, straks det er muligt, og du kan bo i den indtil 48 timer efter dine sidste symptomer eller til 7 dage efter den positive test, hvis du ikke har symptomer.

Hvis du har behov for en isolationsbolig, skal du henvende dig på telefon: 55 36 29 10 mellem kl. 10 og 12 på hverdage.

Hvis du står i en akut situation, må du opholde dig i din egen bolig, men holde størst mulig afstand til andre i din familie. Indtil du i telefontiden kan træffe visitationen, kan din familie eventuelt midlertidigt tage ophold uden for boligen.

Børn og Familie

BØRN OG FAMILIE HOLDER ÅBENT
Du kan kontakte Børn og Familie pr. telefon som sædvanligt.

 • Har du spørgsmål til dit barns sag, kan du ringe til dit barns sagsbehandler i Børn og Familie på tlf. 55 36 20 30. Her kan du også få hjælp, hvis du er i tvivl om, hvem I har som sagsbehandler.

 • Er du bekymret for et barn, skal du ringe på tlf. 55 36 20 30 indenfor almindelig åbningstid. Udenfor dette tidsrum skal du kontakte politiet på tlf. 55 35 14 48 eller 114.

 • Den Åbne Telefonrådgivning er for forældre, som har brug for råd og vejledning i forhold til en konkret udfordring. Læs mere om Den Åbne Telefonrådgivning her.

Dagtilbud og skoler

Nyt om fysisk fremmøde for elever i 5.-10. klasse 

Kære forældre

Efter påske:
Den første uge – som hidtil: eleverne i 5.-8. klasse kommer i skole én dag om ugen og 9.-10 klasse 50% af deres skoletid. Dette fordi vi skal have styr på tests og hygienje inde alle elever møder ind med 50% fremmøde.

I uge 15 møder:
Elever i 5.-10. klasse kan komme i skole 50% af deres skoletid.
Eleverne møder kl. 8.00.
Elever i indskolingen har ml. 4 -5 lektioner. hver dag. Mellemtrin og udskoling 6 lektioner.
Efter uge 15 forventes yderligere genåbning.

Vi opfordrer alle elever over 12 år til at lade sig teste. Forældrene skal skriftligt samtykke, at eleverne må testes. Samtykke gives via AULA. Tests og resultater opbevares i AULA i overensstemmelse med GDPR-retningslinjerne.

Elever fra 15 år skal selv beslutte om de må testes, og de skal give samtykke til, at deres forældre må orienteres om smitteresultatet.

Eleverne bør kunne fremvise en test, der ikke er mere end 72 timer gammel.

Eleverne opfordres til at lade sig teste i det offentlige spor, Der starter test på de fleste skoler torsdag den 18. marts. Iselingeskolen er dog undtaget.

De enkelte skoler laver selv en lokal plan for fremmøde både for 5.-8. klasse og for 9.-10. klasse

Hvis I har spørgsmål bedes I henvende jer til skolelederen, som kan hjælpe jer med konkrete svar for jeres afdeling. 

Elever der går i 0.-4. klasse har siden mandag den 8. februar været i skole. 

Med venlig hilsen

Charlotte G. Nielsen
Chef for Dagtilbud og Skoler
Vordingborg kommune.

Forældre til børn i dagtilbud og skoleklubber vil ikke blive kompenseret for betaling

På mødet den 27. januar 2021 drøftede kommunalbestyrelsen, om forældre til børn i dagtilbud og i skoleklubberne skulle kompenseres økonomisk, for den periode i foråret, det ikke har været muligt at gøre brug af hhv. dagtilbud og skoleklub, og hvor nødbekendtgørelsen var gældende.
Kommunalbestyrelsen stemte om forslagene, som var fremsat af Venstre og Nye Borgerlige. 9 medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte for, 20 medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte imod.

Beslutningen betyder, at forældre til børn i dagtilbud og skoleklub ikke vil blive kompenseret økonomisk for perioden i foråret, hvor det ikke var muligt at benytte hhv. dagtilbud og skoleklub.

I dag kører dagtilbud og skoleklubber igen efter den ordinære lovgivning. Det betyder, at børn kan komme afsted i dagtilbud og at skoleklubber på udvalgte skoleafdelinger også holdes åbent.

Myndighederne anbefaler at børnene hjemme, hvis man som forældre har mulighed for det. Men som det er nu, har alle børn mulighed for at blive passet.

 

AKTUELT FOR DAGTILBUD, SKOLER, SPECIALSKOLER SAMT SKOLEKLUBBER

Kommunale dagtilbud er åbne som sædvanligt.
Børn og unge fra 5. klasse på skoler og ungdomsuddannelser undervises fortsat hjemmefra. Nedlukningen gælder indtil videre frem til den 28. februar.
Udgangspunktet er stadig, at børn, unge og voksne har et begrænset kontakt, holder afstand og husker god hygiejne. Daginstitutioner og skoler har et særligt fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.

Hvis du har børn og unge mennesker derhjemme, så hjælp dem med at overholde retningslinjerne - også i fritiden.

På AULA orienteres om forhold i det enkelte dagtilbud og på den enkelte skole.

Hvornår skal børn blive hjemme ved sygdom?
Er dit barn syg eller fraværende, skal du melde det ind til daginstitutionen eller skolen, som du plejer.   
Er du i tvivl ved sygdom, så læs Sundhedsstyrelsens infoark om symptomer hos børn.
Læs mere om de nye tiltag 

Dagtilbud og skoler gør hvad de kan, for at minimere risikoen for smitte

 • Når du afleverer og henter dit barn, er det vigtigt, at du overholder sundhedsstyrelsens retningslinje om at holde afstand. Der kan være særlige forhold for det enkelte dagtilbud og skole, når du afleverer eller henter. Du kan få mere at vide på AULA.
 • Der vil blive gjort ekstra rent i dagtilbud og skoler.
 • Børn vil fortsæt være opdelt i mindre grupper.

Læs Vordingborg Kommunes procedurer for hygiejne omkring COVID- 19

 Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke i hænderne
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 • Hold god afstand til andre, når du færdes udenfor din egen grund
 • Har du symptomer – så bliv hjemme

Du kan også holde dig opdateret på coronasmitte.dk

Åben psykologisk telefonrådgivning

Ring 55 36 20 40

Den åbne rådgivning er for alle børn, unge og forældre eller jer der arbejder med børn og unge. Ring til os hvis der er behov for psykologisk sparring, råd eller vejledning.

Den telefoniske åbne rådgivning er bemandet af psykologer ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Rådgivningen er åben tirsdage kl. kl. 10-12, dog ikke i skoleferier.

Handicap og psykiatri

  • Det er muligt at besøge sine pårørende på alle botilbud, dog skal alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges, og pårørende skal anvende mundbind på fællesarealerne og overholde afstandskrav.
   Ledelsen på det enkelte tilbud kan beslutte midlertidigt at begrænse mulighederne for besøg, hvis der er et udbrud af COVID-19 på tilbuddet. Besøgsrestriktioner vil blive markeret ved tilbuddets indgange.
   Hvis et tilbud indfører besøgsrestriktioner, vil det stadig være muligt for beboere at modtage besøg i kritiske situationer.
  • Beskæftigelsestilbud er åbne og har fokus på at overholde afstandskrav, god hygiejne og hosteetikette - se stedernes opslag om brug af mundbind.
  • Dagtilbud og aktivitetstilbud holder indtil videre lukket og aktiviteterne foregår udendørs eller på botilbuddet.
  • Borgere i botilbuddet på Orehoved afvikler midlertidigt deres dagtilbuds-aktiviteter på Orehoved.
  • VSV (Vordingborgs Sociale Virksomhed) har åbent.
  • Alle væresteder har åbnet for indendørsaktiviteter - tid skal bestilles. Det er muligt at deltage i spisning udenfor eller at købe mad med hjem. 
  • STU i Center for Socialpædagogik og Autismecentret er åbne.
  • Ombold har genoptaget deres udendørs træning 
  • Interne sociale arrangementer vurderes nøje og sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.
  • Socialpædagogisk støtte (§ 85 støtte) ydes, men foregår udendørs eller virtuelt, hvis det er muligt . 
  • Rådgivningen, mødregruppe og ungeaften i Center for Socialpsykiatri gennemføres som planlagt med respekt for afstandskrav og sundhedsmæssige retningslinjer.
  • Opsøgende besøg til borgere med psykiske udfordringer gennemføres som vanligt.
  • Synscentralen arbejder som vanligt. 
  • Autismecentrets aflastningstilbud for børn på Abelsvej har åbent. 
  • Sagsbehandlerne besøger borgere som vanligt - borgerne kontaktes før besøg, hvor Corona forholdsregler drøftes.
  • Afklaringsmøder i Socialpsykiatrien afholdes som vanligt.
  • Aflastningstilbuddet Abelsvej i Autismecenter Storstrøm, er genåbnet d. 9. juni.

  Læs mere om hvad Vordingborg Kommune gør for at undgå smitte blandt vores personale og brugere på hjemmesiden "Hvad gør vi for at undgå smitte".

 

 

Pleje og omsorg

Det glæder Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, at stort set alle beboere på plejecentrene er vaccineret. Derudover er en stor del af medarbejderne også blevet vaccineret. Beboere, pårørende og bekendte - og alle medarbejdere gives en stor tak for at være kommet godt igennem 1½ år med mange besværligheder og afsavn grundet COVID-19. En tid, hvor vi har fulgt Sundhedsstyrelsens vejledning hver eneste dag.

Den 10. september ophørte de generelle særregler for Covid-19, men det henstilles at besøgende uanset vaccinationsstatus stadig lader sig teste inden besøg, da det er meget vigtigt at undgå lokale smitteudbrud på plejecentrene for at beskytte de svageste beboere.

Lad os holde fast i de gode vaner og stadig være opmærksom på afstand og god hygiejne.

___________________________________________________________________________

Ved spørgsmål kan administrationen i Afdeling for Pleje og Omsorg kontaktes på telefon 55 36 29 30 på hverdage kl. 10 – 12. De tager imod spørgsmål og besvarer eller vender tilbage senere med svar.

Trafik og Ejendomme

 • Alle driftsopgaver er genoptaget fra mandag den 22. februar 2021. 
 • De ni kommunale lystbådehavne er åbne.
 • Vi understøtter erhvervslivet, og arbejder fortsat med vores bygge- og anlægsopgaver.
 • Vores rengøringsmedarbejdere arbejder på højtryk med rengøring på skoler, i børnehaver, på plejehjem, på sundhedscentrene, samt andre kommunale bygninger. 

Kørselskontoret

 • Kørselskontoret er åbent og kontaktes som sædvanlig på 5536 2560 i telefonåbningstiden.
 • Den visiterede kørsel til ældrecentre, genoptræning og øvrige institutioner er stadig mulig, dog med de begrænsninger, som er ønsket af institutionerne.
 • Kørsel til lægebehandling er stadig mulig for borgere, som er visiteret til denne kørsel.
 • De offentlige busser kører normalt, dog med begrænsninger på antal passagerer i køretøjet.
 • Skolebusserne kører efter tilpasset køreplan for de elever, som må deltage i undervisningen
 • Handicapkørsel og Flextur bestilles og kører normalt, dog med begrænsninger på antal passagerer i køretøjet.
 • Der skal benyttes mundbind eller visir overalt i den kommunale visiterede kørsel, samt i de offentlige busser og med Flextur og Flexhandicap.

Kommunal kørsel til vaccination for Covid-19
Alle henvendelser om vaccination og gratis befordring skal ske til Hjemmeplejen på telefon  5536 2910. Der er åbent for henvendelse på alle hverdage kl. 10-12.

Tirsdag den 12. januar besluttede Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre at tilbyde gratis befordring til vaccination for Covid-19 til borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, og som ikke selv kan transportere sig til vaccinationsstedet eller få pårørende til at køre sig.

 

Hvad gør vi for at undgå smitte?

Vordingborg Kommune har fokus på at minimere smittespredningen af Coronavirus blandt vores medarbejdere og brugere af vores institutioner, skoler, plejecentre mv.

Vi følger Sundhedsmyndighedernes udmeldinger tæt og justerer løbende vores arbejdsgange og information til vores medarbejdere og brugere efter Sundhedsstyrelsens vejledninger. Følg med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Vores ansatte er grundigt informeret om situationen via deres ledere og på kommunens intranet. Alle institutioner har informeret deres brugere om situationen med plakater og med direkte vejledning. Vordingborg Kommune følger Sundhedsstyrelsens vejledning om afholdelse af arrangementer.

 • Vordingborg Kommunes medarbejdere tager alle forholdsregler for at hindre smittespredning.
 • Personalet på social- og sundhedsområdet har særligt fokus på at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sundhedspersonalet i hjemmepleje, på plejecentre og på bosteder.
 • Alle hygiejniske forholdsregler følges.
 • Der anvendes værnemidler som handsker, masker og forklæder, når de syge plejes.
 • Der disponeres så lageret af værnemidlerne holder længst muligt.
 • Personale der har været i kontakt med smittede er instrueret i at udvise særlig opmærksomhed på deres egen sundhedstilstand. Dvs. om de har feber, hoste eller andre symptomer på at være smittet.
 • Personalet bliver hjemme, hvis de er syge. Ellers møder de på arbejde.

Familie og bekendte anbefales at ringe til de ældre og sårbare frem for at møde op i deres hjem. Det vil hjælpe med til at undgå smittespredning hos de sårbare grupper i samfundet.

Det anbefales at aftale, hvorledes kontakten kan foregå på bedst mulige vis hos de ældre og sårbare som ikke kan ringe op selv.

Vi opfordrer alle til at tage hensyn og passe på hinanden, særligt når det gælder besøg hos ældre, kronisk syge eller andre sårbare patientgrupper.

Macro alias: IFrame

Gode råd til bedre trivsel under corona

11 gode råd
Corona-situationen påvirker manges trivsel og mentale sundhed. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet 11 gode råd til, hvordan du selv kan styrke din trivsel og mentale sundhed under corona-udbruddet:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Gode-raad-til-trivsel-og-mental-sundhed

Gode råd særligt til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed
Sundhedsstyrelsen har udgivet en række særlige råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Pjece_-Gode-raad-til-familier-med-boern-og-unge-med-psykisk-saarbarhed

Hvis dit barn er bekymret for Coronavirus

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan forældre finde gode råd til, hvordan man kan tale med sine børn om Coronavirus.

Sundhedsstyrelsen har også produceret to film målrettet børn i skolealderen, som indeholder information om Corona. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Det Nationale Sorgcenter har oprettet en hotline som både bekymrede børn og unge og deres forældre kan ringe til. Den nye hotline er åben alle dage fra klokken 9-16 Telefon: 69 16 16 67. Læs mere på Det Nationale Sorgcenters hjemmeside