Spring til indhold

Coronavirus situationen

Med en stærkt stigende corona-smitte i Vordingborg Kommune er der nu endnu mere god grund til at passe godt på dig selv og andre.

Det betyder:

Hvornår er du nær kontakt

Læs her om hvornår du er nær kontakt og hvilke forholdsregler du bør tage

Omikron - skærpede retningslinjer

Her kan du blive PCR testet

Da Region Sjælland af og til skifter tider og steder for test er det mest sikre, at finde oplysningerne ved at følge nedenstående link til en oversigt over teststeder og deres åbningstider.

Vær opmærksom på at PCR-test og antigen-test primært er til nære kontakter og personer med symptomer.

Du skal bestille tid for at blive PCR-testet

Her kan du blive testet

Vigtigt!!

Har du tidligere haft Corona, er det vigtigt, at du først kvik-testes tidligst 12 uger efter første positive test, da du ellers vil få et forkert svar på en test.

Har du symptomer eller også er nær kontakt,  skal du PCR testes og må ikke blive Kvik-testet.

Test af børn
Børn fra 6 år og opefter PCR-testes med forældres samtykke, men kan også kviktestes. Børn under 15 år skal være i følge med en forælder eller værge. Børn skal selv kunne medvirke til testen.

Vaccinationscentre og åbningstider

Alle borgere i Danmark fra 5 år og op kan blive vaccineret mod COVID-19. Derudover kan alle over 18 år få 3. stik med vaccinen 4½ måned efter 2. stik.

Vær opmærksom på, at du kan tage bus 664 fra Vordingborg Station og til tæt på vaccinations- og testcentret på Præstegårdsvej i Vordingborg.

Du kan kun blive vaccineret efter tidsbestilling

Da Region Sjælland af og til skifter tider og steder for vaccination er det mest sikre, at finde oplysningerne ved at følge nedenstående link til en oversigt over vaccinationscentre og deres åbningstider.

Se vaccinationscentre og deres åbningstider

Hvor kan jeg som borger og medarbejder i Vordingborg Kommune henvende mig, hvis jeg har spørgsmål om vaccination?

Du kan ringe til Pleje og Omsorg på tlf. 55 36 29 10. Der er åbent mandag - fredag kl. 10 - 12.

.

Er du nær kontakt - eller er dit barn nær kontakt ?

Følg linket og se om du er nær kontakt.

Hvis du er så gør følgende:

Sådan gør du som nær kontakt, når du skal bestille tid til PCR-tests

  • Du ringer til smitteopsporingen tlf. 32 32 05 11, tryk 2
  • De åbner for flere testtider, så du efterfølgende kan booke to PCR-tests (dag 4 og 6) på samme tid på coronaprover.dk 

Er du nær kontakt eller anden kontakt?

 

Hvad gør vi for at undgå smitte?

Vordingborg Kommune har fokus på at minimere smittespredningen af Coronavirus blandt vores medarbejdere og brugere af vores institutioner, skoler, plejecentre mv.

Vi følger Sundhedsmyndighedernes udmeldinger tæt og justerer løbende vores arbejdsgange og information til vores medarbejdere og brugere efter Sundhedsstyrelsens vejledninger. Følg med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Vores ansatte er grundigt informeret om situationen via deres ledere og på kommunens intranet. Alle institutioner har informeret deres brugere om situationen med plakater og med direkte vejledning. Vordingborg Kommune følger Sundhedsstyrelsens vejledning om afholdelse af arrangementer.

  • Vordingborg Kommunes medarbejdere tager alle forholdsregler for at hindre smittespredning.
  • Personalet på social- og sundhedsområdet har særligt fokus på at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sundhedspersonalet i hjemmepleje, på plejecentre og på bosteder.
  • Alle hygiejniske forholdsregler følges.
  • Der anvendes værnemidler som handsker, masker og forklæder, når de syge plejes.
  • Der disponeres så lageret af værnemidlerne holder længst muligt.
  • Personale der har været i kontakt med smittede er instrueret i at udvise særlig opmærksomhed på deres egen sundhedstilstand. Dvs. om de har feber, hoste eller andre symptomer på at være smittet.
  • Personalet bliver hjemme, hvis de er syge. Ellers møder de på arbejde.

Familie og bekendte anbefales at ringe til de ældre og sårbare frem for at møde op i deres hjem. Det vil hjælpe med til at undgå smittespredning hos de sårbare grupper i samfundet.

Det anbefales at aftale, hvorledes kontakten kan foregå på bedst mulige vis hos de ældre og sårbare som ikke kan ringe op selv.

Vi opfordrer alle til at tage hensyn og passe på hinanden, særligt når det gælder besøg hos ældre, kronisk syge eller andre sårbare patientgrupper.

Macro alias: IFrame

Gode råd til bedre trivsel under corona

11 gode råd
Corona-situationen påvirker manges trivsel og mentale sundhed. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet 11 gode råd til, hvordan du selv kan styrke din trivsel og mentale sundhed under corona-udbruddet:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Gode-raad-til-trivsel-og-mental-sundhed

Gode råd særligt til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed
Sundhedsstyrelsen har udgivet en række særlige råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Pjece_-Gode-raad-til-familier-med-boern-og-unge-med-psykisk-saarbarhed

Boliger til selvisolation

Hvis du er smittet med covid-19, eller du er nærkontakt til en der er smittet, og du har svært ved at undgå nærkontakt med andre både smittede og ikke smittede i dit hjem, kan du blive visiteret til en isolationsbolig, indtil du er rask igen. Isolationsboligen er spartansk indrettet.

For at blive visiteret til en isolationsbolig skal et af to kriterier være opfyldt.

Du skal være konstateret smittet med covid-19, men kun have ingen eller lette symptomer, så du kan klare dig selv eller du skal være nærkontakt til en smittet, og ikke have mulighed for, at holde fornøden afstand til smittede i dit hjem. 

Derudover skal du bo sammen med: - flere personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse eller - personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 eller - personer, som har vanskeligt ved at følge anbefalingerne om isolation i hjemmet f.eks. på grund af sociale problemer.

Hvis du bliver visiteret til en isolationsbolig, skal du holde dig isoleret i den, det vil sige opholde dig i lejligheden og undgå kontakt med mennesker, som ikke er smittet. Derudover skal du selv gøre rent i boligen dagligt.

Isolationsboligen stilles gratis til rådighed, straks det er muligt, og du kan bo i den indtil 48 timer efter dine sidste symptomer eller til 7 dage efter den positive test, hvis du ikke har symptomer.

Hvis du har behov for en isolationsbolig, skal du henvende dig på telefon: 55 36 29 10 mellem kl. 10 og 12 på hverdage.

Hvis du står i en akut situation, må du opholde dig i din egen bolig, men holde størst mulig afstand til andre i din familie. Indtil du i telefontiden kan træffe visitationen, kan din familie eventuelt midlertidigt tage ophold uden for boligen.

Åben psykologisk telefonrådgivning

Ring 55 36 20 40

Den åbne rådgivning er for alle børn, unge og forældre eller jer der arbejder med børn og unge. Ring til os hvis der er behov for psykologisk sparring, råd eller vejledning.

Den telefoniske åbne rådgivning er bemandet af psykologer ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Rådgivningen er åben tirsdage kl. kl. 10-12, dog ikke i skoleferier.

Hvis dit barn er bekymret for Coronavirus

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan forældre finde gode råd til, hvordan man kan tale med sine børn om Coronavirus.

Sundhedsstyrelsen har også produceret to film målrettet børn i skolealderen, som indeholder information om Corona. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Det Nationale Sorgcenter har oprettet en hotline som både bekymrede børn og unge og deres forældre kan ringe til. Den nye hotline er åben alle dage fra klokken 9-16 Telefon: 69 16 16 67. Læs mere på Det Nationale Sorgcenters hjemmeside

Følg opdateringerne fra Statens Serum Institut

Opdateres hver dag kl. 14.

Hver dag kl. 14 offentliggør Statens Serum Institut de sidste syv dages udvikling i Coronavirus for hver enkelt dansk kommune.

Følg linket og tryk på Vordingborg Kommune på det Danmarkskort, som kommer frem.