Spring til indhold

Hvilke arkivalier har vi?

I Vordingborg Kommune har vi store dele af de kommunale arkivalier fra de fire forgængerkommuner: Møn, Præstø, Langebæk og Vordingborg, men noget af arkivmaterialet er i tidens løb afleveret til Rigsarkivet og skal ses der. Kommunens arkivar kan være behjælpelig med at undersøge, om det ønskede materiale findes på Rigsarkivet.

Vordingborg Kommune har mange hyldemeter arkivalier stående, og det er ikke alt, der er færdigregistreret, så det er endnu ikke muligt at søge materialet frem hjemmefra. Hvis du søger oplysninger i gammelt arkivmateriale, så kontakt arkivaren – se højre sidebjælke for kontakt-oplysninger.

En mindre del af kommunens arkivmateriale er registreret, så det er ikke muligt at søge i en database. Kommunens arkivar vil være behjælpelig med at søge sager og dokumenter frem.