Spring til indhold

Hvis du vil klage over afslag på aktindsigt

Du kan klage over vores afslag på aktindsigt. Du kan også klage over vores sagsbehandlingstid, hvis vi ikke har behandlet din anmodning inden 14 arbejdsdage.

Klagen sender du til os. Er vi enige i dine klagepunkter, omgør vi vores afslag eller behandler din anmodning snarest. Er vi ikke enige, så sender vi – med kopi til dig - din klage videre til rette klagemyndighed.