Spring til indhold

Erhvervs- og fiskerihavn

Erhvervsskibe

Alle erhvervsskibe skal uanset størrelse melde sin ankomst til havnekontoret. Dette kan gøres ved at sende en mail til havnefogeden inden anløb. Er det en haste sag, kan skibsføreren ringe eller sende en sms. Vi skal bruge målebrevet og oplysningerne på rederiet. Bemærk venligst at kajarealet kan være reserveret til senere ankomster, så ad den årsag skal skibsføreren være i nærheden af sit fartøj, indtil at han har fået kontakt til havnefogeden.

Erhvervsanløb kan afregnes kontant, mobilepay eller med kreditkort direkte med havnekontoret. Vi modtager danske kroner DKK og euro EUR. Efter aftale kan vi sende faktura til rederiet. 

Erhverv

Fiskeri

  • Klintholm Havn er en aktiv fiskerihavn, som i perioder modtager store landinger af både sild og torsk.
  • Indsejlingen og yderhavnen oprenses, så der altid er en vanddybde på 4 m. Det betyder, at også større skibe jævnligt anløber fiskerihavnen. Det er en god ide at reservere kajplads forud for anløb.
  • Om sommeren når fiskeriet går lidt i dvale, bruges fiskerihavnen også til de mange anløb af gæstesejlere, som hvert år besøger Klintholm Havn.
  • For fartøjer, som ikke kan henføres til fisker- / lystfartøj og som er henvist til fiskerihavn eller lystbådehavnen af havnefogeden, er afgiften i henhold til Vordingborg Vesthavns takstblad vedrørende skibs- og vareafgifter.
  • Disse afgifter er ekskl. 25% moms. Hvis du vil se hele takstregulativet for erhvervsfartøjer, kan du se det i linkboksen til højre.