Spring til indhold

Hvad lægger vi vægt på

Hjertehaven arbejder ud fra Vordingborg Kommunes fælles pædagogiske grundlag og er ved at implementere den nye dagtilbudslov som skal være implanteret sommeren 2020. De overordnede læreplaner udarbejdes for hver enkelte aldersgrupper.

I den nye dagtilbudslov er der lagt hovedvægt på børns læring, trivsel, dannelse og udvikling.

Vi skal i samarbejde med bestyrelsen udfærdige vores lærerplaner, som skal være gældende senest sommeren 2020.