Spring til indhold

Kort om os

Vi er en integreret institution beliggende på det smukke øst Møn, med plads til 76 Børn

Vi har nogle dejlige fysiske rammer. Vuggestuen og børnehaven har hver to grupperum og en opdelt legeplads på ca. 2 tønder land, med fodboldbane, bålplads, gynger, m.m. samt et Skovhus som vi bruger til kreative udfoldelser.

Vuggestuen er aldersopdelt i to:

  • 1 gruppe fra 6 mdr. - 2 år.
  • 1 gruppe fra 2-3 år, hver gruppe har to grupperum, samt en liggehal.

Børnehave grupperne er også aldersopdelt på Pingvinstuen og Delfinstuen.

  • I midten ligger fællesrummet, som er hjertet i huset. Her mødes vi, når vi åbner, og igen når vi lukker. 
  • Du kan opskrive via vores Digitale Pladsanvisning.

Hvad lægger vi vægt på

Hjertehaven arbejder ud fra Vordingborg Kommunes fælles pædagogiske grundlag og er ved at implementere den nye dagtilbudslov som skal være implanteret sommeren 2020. De overordnede læreplaner udarbejdes for hver enkelte aldersgrupper.

I den nye dagtilbudslov er der lagt hovedvægt på børns læring, trivsel, dannelse og udvikling.

Vi skal i samarbejde med bestyrelsen udfærdige vores lærerplaner, som skal være gældende senest sommeren 2020. 

Børnegrupper

Vi har aldersopdelte børnegrupper en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper.

Børnene er delt op i mindre grupper med en fast voksen fra deres stue, dette arbejde forgår 4 dage om ugen fra kl. 9 - 11 og herefter spiser man sin medbragte madpakken i den lille gruppe. De børn fra den yngste børnehavegruppen der har behov for at sove har mulighed for det. De øvrige går på legepladsen, hvor der både er voksen organiserede lege, men også mulighed for at lege selvorganiserede lege med kammeraterne.

Vi arbejder ud fra Vordingborg Kommunes Fælles Pædagogiske Grundlag (FPG). Det giver struktur - forudsigelighed - fordybelse - glæde ved egen og fælles læring - med en legende tilgang.

I forbindelse med arbejdet i forhold til det Fælles Pædagogiske Grundlag og det tema den enkelte gruppe arbejder med indgår ofte ture dels i nærmiljøet, men også til skov, strand, bibliotek, teater, besøg hos hinanden m.m.

Fredagen er den dag, vi laver fælles ting i huset, så som bål, sanglege, viser teater og f.eks. optræder med noget af det grupperne har lavet i ugens løb. De yngste børn fra gruppen i vuggestuen, deltager ikke i disse fællesarrangementer, da vi prøver at skærme dem og give dem ro og forudsigelighed i deres hverdag.