Spring til indhold

Virksomheder

Klageperioden løber fra den 15. juni til og med den 13. juli 2021.

Høringen løber fra den 14. juni til den 10. august 2021.

Eventuelle bemærkninger til høringsmaterialet skal fremsendes til tekpost@vordingborg.dk

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jævnfør lov om anlæg af ny Storstrømsbro (lov nr. 737 af 1. juni 2015).