Spring til indhold

Planer

Idefase

Der kan fremsendes idéer og forslag fra den 17. maj til den 31. maj 2021 kl. 23:59

mail

eller via post til:

Afdelingen for Plan og By
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

PLANER I FORSLAG

I høring fra den 3. maj til den 28. juni 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 19. april til den 17. maj 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 26. marts til den 21. maj 2021

Høringssvar kan sendes til:

Afdelingen for Plan og By eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 8. marts til den 8. september 2021

Høringssvar kan sendes til:

Afdelingen for Plan og By eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Spørgsmål ved risikostyringsplanen rettes til Afdelingen for Plan og By eller på telefon 55 36 24 14 til Klimakoordinator Karsten Kolle

--------------------------------  O  ------------------------------

VEDTAGNE PLANER

Klagefristen løber fra den 19. april til den 17. maj 2021

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.