Spring til indhold

Planer

Idefase

Bemærkninger og ideer kan sendes til:

Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg - mærket "Idéfase Sukkerfabrikken Møn" - eller pr. mail med angivelse af journalnummer 21/14971

Fristen for fremsendelse af ideer og bemærkninger er senest d. 8. juli 2021 kl. 23:59

Spørgsmål vedr. projektet og miljøkonsekvensvurderingen rettes til:
Vordingborg Kommune på mail eller på telefon 55 36 24 87
eller
Kystdirektoratet på mail eller på telefon 99 34 74 42

Spørgsmål vedr. forslag til lokalplan og kommuneplantillæg rettes til:
Vordingborg Kommune på mail eller på telefon 55 36 24 07

 

PLANER I FORSLAG

I høring fra den 5. juli til den 16. august 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 25. juni til den 20. august 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 16. juni til den 28. juli 2021
Høringsfristen er forlænget til den 10. august 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 7. juni til den 2. august 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 31. maj til den 16. august 2021
Høringsfristen er forlænget fra den 27. juli til den 16. august 2021
Høringsfrist for Miljøvurdering er også forlænget til den 16. august 2021

--------------------------------  O  ------------------------------

I høring fra den 8. marts til den 8. september 2021

Høringssvar kan sendes til:

Afdelingen for Plan og By eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Spørgsmål ved risikostyringsplanen rettes til Afdelingen for Plan og By eller på telefon 55 36 24 14 til Klimakoordinator Karsten Kolle

--------------------------------  O  ------------------------------

VEDTAGNE PLANER

Klagefristen løber fra den 28. juni til den 26. juli 2021 KL. 23:59

Klagefristen løber fra den 4. juni til den 2. juli kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.