Spring til indhold

Planer

idefase

  • Ingen aktuelle

PLANER I FORSLAG

I høring fra den 5. oktober til den 19. oktober 2021

I høring fra den 6. september til den 1. november 2021

I høring fra den 30. august til den 25. oktober 2021

Høringssvar kan sendes til:

Afdelingen for Plan og By eller til Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Spørgsmål ved risikostyringsplanen rettes til Afdelingen for Plan og By eller på telefon 55 36 24 14 til Klimakoordinator Karsten Kolle

--------------------------------  O  ------------------------------

VEDTAGNE PLANER

Klagefristen løber fra den 30. september til den 28. oktober 2021 kl. 23:59

Klagefristen løber fra den 13. september til den 11. oktober 2021 kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.: