Spring til indhold

Miljøvurdering

 

”Ørslev vandværk – Afgørelse om etablering af to grundvandsboringer ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på miljøet. Boringerne placeres på matr.nr. 23af Ørslev By, Ørslev ved krydset mellem Ugledigevej og Ambjergvej”

         Klagefristen løber fra den 30. juli til den 27. august 2021

 

Klagefristen løber fra den 8. juli til den 5. august 2021

Klagefristen løber fra den 7. juli til den 16. august 2021

Klagefristen løber fra den 5. juli til den 16. august 2021

Klagefristen løber fra den 25. juni til den 20. august 2021

Klagefristen løber fra den 25. juni til den 23. juli 2021

Klagefristen løber fra den 16. juni til den 28. juli 2021

Klagefristen løber fra den 8. juni til den 3. august 2021