Spring til indhold

Landbrug

Accept af anmeldelse om opførsel af kornsilo på husdyrbrug

Vordingborg Kommune har accepteret anmeldelse fra ejer om opførsel af kornsilo på husdyrbruget, Stenkildevej 1, 4793 Bogø.

Anmeldelsen er sket efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §10.

Da anmeldelsen overholder de betingelser, der er oplistet for, at et projekt kun skal anmeldes og ikke miljøgodkendes, har Vordingborg Kommune accepteret anmeldelsen.

Læs hele afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over vores afgørelse, er klagefristen den 18. august 2021. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet som afgør, hvem der er klageberettiget.

Med venlig hilsen

Byg, Land og Miljø