Spring til indhold

Ekspropriation til cykelsti mellem Bårse og Køng

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal anlægges enkeltrettede cykelstier langs Lundbyvej mellem Bårse og Køng.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes tirsdag den 15. juni 2021 kl. 13.00 på ejendommen lb.nr. 30, matr.nr. 2ø Risby By, Bårse, beliggende Lundbyvej 34, 4720 Præstø.

Under åstedsforretningen besigtiges den berørte ejendom, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og eventuelle brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til det præsenterede projekt.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejeren af ovennævnte ejendom er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse og kortmateriale m.v. kan ses herunder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vordingborg Kommune, Knud Steen Jørgensen – mail ksj@vordingborg.dk