Spring til indhold

Udviklings- og markedsføringspuljen - call

Vordingborg Kommune udbyder nu et Call på i alt 700.000 kroner til projekter, som kan udvikle bosætningen i hele kommunen og detailhandlen i vores tre købstæder Præstø, Stege og Vordingborg.

FORMÅL

De seneste år er der arbejdet med udviklingen af købstæderne og deres rolle for øget bosætning. Et attraktivt og levende handelsliv er vigtigt, hvis vi ønsker at tiltrække nye borgere til vores byer og til kommunen generelt. 
Projekterne skal understøtte Vordingborg Kommunes Vision 2030, som kan hentes her.

FRISTER

 • Ansøgningsfristen for projekter er 15. maj 2020 kl. 12.00.

VURDERING AF PROJEKTER

 • Der lægges særligt vægt på projekter, der har en synlig effekt også uden for kommunens grænser.
 • Projekter, som understøtter Vision 2030 vil blive prioriteret.
 • Projekter og initiativer vurderes ud fra deres forventede, dokumenterbare effekt i forhold til markedsføring og udvikling inden for detailhandel og bosætning.
 • Projektets økonomiske bæredygtighed vurderes – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen eller driftstilskud fra Vordingborg Kommune.

HVEM KAN SØGE

 • Alle borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Vordingborg Kommune kan søge om tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

ANSØG

 • Ved ansøgning anvendes ansøgningsskema, som kan downloades her på siden.
 • Husk at læse retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen, inden du udfylder ansøgningsskemaet – og at følge vejledningen til ansøgningsskemaet, når du udfylder det.
 • Ansøgninger og bilag sendes til Afdeling for Strategi og Implementering på mailadressen

  udviklingspuljer@vordingborg.dk 

 Ansøg

Læs retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

Læs vejledning til ansøgning for Udviklings og markedsføringspuljen