Spring til indhold

Udviklings- og markedsføringspuljen

FORMÅL

 • I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vision 2030 at medfinansiere større udviklings- og markedsføringsprojekter inden for erhverv, bosætning og turisme.
 • At medvirke til realisering af større projekter og initiativer, som har mærkbar og synlig effekt i forhold til markedsførings- og udviklingstiltag inden for erhverv, turisme og bosætning i Vordingborg Kommune.

PULJENS OPDELING

 • Nye initiativer og medfinansiering
  1,7 mio. kr. er reserveret til frie midler i Udviklings- og markedsføringspuljen. Her vil udvalget kunne bevillige kommunal medfinansiering til f.eks. EU-projekter eller statslige puljer samt tilskud til nye events og projekter, som understøtter formålet med Udviklings- og markedsføringspuljen, men ikke er omfattet af det strategiske tema, som på ansøgningstidspunktet er aktuel via et call.

 • Strategiske projekter 
  Der er reserveret 2 mio. kr. til tilskud til projekter indenfor strategiske indsatsområder, besluttet af udvalget (f.eks. 2 om året). Tilskud til projekter indenfor det aktuelle indsatsområde/tema udbydes via såkaldte calls til foreninger, frivillige og virksomheder. Ansøgerne fremsender derefter forslag til projekter, som understøtter det aktuelle tema. Ansøgningen vedlægges budget, som indeholder ønsket tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen. Udvalget behandler de indkomne forslag.

VURDERING AF PROJEKTER

 • Der lægges særligt vægt på ansøgninger til større udviklings- eller markedsførings-projekter, der har en synlig effekt også uden for kommunens grænser.
 • Projekter og initiativer vurderes ud fra deres forventede, dokumenterbare effekt i forhold til markedsføring og udvikling inden for erhverv, bosætning og turisme.
 • Projektets økonomiske bæredygtighed vurderes – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen eller driftstilskud fra Vordingborg Kommune.

HVEM KAN SØGE

 • Alle borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Vordingborg Kommune kan søge om tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

FRISTER 

Det er 2 årlige ansøgningsfrister til Udviklings- og markedsføringspuljen - nye initiativer og medfinansiering:

 • 1. november (både tilskud i indeværende år samt kommende år) med behandling på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Planlægnings møde i december
 • 1. marts med behandling på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Planlægnings møde i april. 

ANSØG

 • Ved ansøgning anvendes ansøgningsskema, som kan downloades her på siden.
 • Husk at læse retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen, inden du udfylder ansøgningsskemaet – og at følge vejledningen til ansøgningsskemaet, når du udfylder det.
 • Ansøgninger og bilag sendes til udviklingspuljer@vordingborg.dk

Ansøg om tilskud

Læs retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

Læs vejledning til ansøgning for Udviklings og markedsføringspuljen