Spring til indhold

Udviklings- og markedsføringspuljen

FORMÅL

 • I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vision 2030 at medfinansiere større udviklings- og markedsføringsprojekter inden for erhverv, bosætning og turisme.
 • At medvirke til realisering af større projekter og initiativer, som har mærkbar og synlig effekt i forhold til markedsførings- og udviklingstiltag inden for erhverv, turisme og bosætning i Vordingborg Kommune.

PULJENS OPDELING

 • Nye initiativer og medfinansiering
  1,7 mio. kr. er reserveret til frie midler i Udviklings- og markedsføringspuljen. Her vil udvalget kunne bevillige kommunal medfinansiering til f.eks. EU-projekter eller statslige puljer samt tilskud til nye events og projekter, som understøtter formålet med Udviklings- og markedsføringspuljen, men ikke er omfattet af det strategiske tema, som på ansøgningstidspunktet er aktuel via et call.

 • Strategiske projekter 
  Der er reserveret 2 mio. kr. til tilskud til projekter indenfor strategiske indsatsområder, besluttet af udvalget (f.eks. 2 om året). Tilskud til projekter indenfor det aktuelle indsatsområde/tema udbydes via såkaldte calls til foreninger, frivillige og virksomheder. Ansøgerne fremsender derefter forslag til projekter, som understøtter det aktuelle tema. Ansøgningen vedlægges budget, som indeholder ønsket tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen. Udvalget behandler de indkomne forslag.

VURDERING AF PROJEKTER

 • Der lægges særligt vægt på ansøgninger til større udviklings- eller markedsførings-projekter, der har en synlig effekt også uden for kommunens grænser.
 • Projekter og initiativer vurderes ud fra deres forventede, dokumenterbare effekt i forhold til markedsføring og udvikling inden for erhverv, bosætning og turisme.
 • Projektets økonomiske bæredygtighed vurderes – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen eller driftstilskud fra Vordingborg Kommune.

HVEM KAN SØGE

 • Alle borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Vordingborg Kommune kan søge om tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

FRISTER 

Det er 2 årlige ansøgningsfrister til Udviklings- og markedsføringspuljen - nye initiativer og medfinansiering:

 • 1. november (både tilskud i indeværende år samt kommende år) med behandling på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Planlægnings møde i december
 • 1. marts med behandling på Udvalget for Bosætning, Økonomi og Planlægnings møde i april. 

ANSØG

 • Ved ansøgning anvendes ansøgningsskema, som kan downloades her på siden.
 • Husk at læse retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen, inden du udfylder ansøgningsskemaet – og at følge vejledningen til ansøgningsskemaet, når du udfylder det.
 • Ansøgninger og bilag sendes til Afdeling for Strategi og Implementering,

  udviklingspuljer@vordingborg.dk

Ansøg om tilskud

Læs retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

Læs vejledning til ansøgning for Udviklings og markedsføringspuljen

 

Udviklings- og markedsføringspuljen - call

Vordingborg Kommune udbyder nu et Call på i alt 700.000 kroner til projekter, som kan udvikle bosætningen i hele kommunen og detailhandlen i vores tre købstæder Præstø, Stege og Vordingborg.

FORMÅL

De seneste år er der arbejdet med udviklingen af købstæderne og deres rolle for øget bosætning. Et attraktivt og levende handelsliv er vigtigt, hvis vi ønsker at tiltrække nye borgere til vores byer og til kommunen generelt. 
Projekterne skal understøtte Vordingborg Kommunes Vision 2030, som kan hentes her.

FRISTER

 • Ansøgningsfristen for projekter er 15. maj 2020 kl. 12.00.

VURDERING AF PROJEKTER

 • Der lægges særligt vægt på projekter, der har en synlig effekt også uden for kommunens grænser.
 • Projekter, som understøtter Vision 2030 vil blive prioriteret.
 • Projekter og initiativer vurderes ud fra deres forventede, dokumenterbare effekt i forhold til markedsføring og udvikling inden for detailhandel og bosætning.
 • Projektets økonomiske bæredygtighed vurderes – dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen eller driftstilskud fra Vordingborg Kommune.

HVEM KAN SØGE

 • Alle borgere, virksomheder, foreninger og organisationer i Vordingborg Kommune kan søge om tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

ANSØG

 • Ved ansøgning anvendes ansøgningsskema, som kan downloades her på siden.
 • Husk at læse retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen, inden du udfylder ansøgningsskemaet – og at følge vejledningen til ansøgningsskemaet, når du udfylder det.
 • Ansøgninger og bilag sendes til Afdeling for Strategi og Implementering på mailadressen

  udviklingspuljer@vordingborg.dk 

 Ansøg

Læs retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

Læs vejledning til ansøgning for Udviklings og markedsføringspuljen