Spring til indhold

Talentpuljen

Talentpuljen retter sig mod børn og unge under 25 år, som har talent inden for musik, dans, teater, skuespil, litteratur, film, foto, kunst, design, idræt og lignende.

Puljen skal understøtte og udvikle unge talenter ved at yde tilskud til dækning af omkostninger i forbindelse med udøvelse og dygtiggørelse inden for deres felt.

Hvem kan søge?

Idrætsudøvere, musikere, kunstnere og andre kreative talenter under 25 år, som bor i Vordingborg Kommune.

Puljen skal søges af den enkelte udøver, med indstilling fra instruktør, træner, underviser eller lignende.

Hvad kan der søges støtte til?

  • Gebyr og transport ved deltagelse i konkurrencer/stævner/koncerter/events og lignende.
  • Ekstra træning/undervisning.
  • Leje af faciliteter til træning/øvelse/udførelse af aktivitet.
  • Workshops, samlinger og lignende.

Beløb til fordeling

Puljen er i 2022 på 280.000 kr. Der ydes højst 20.000 kr. i støtte pr. talent pr. år.

Afgrænsning

Professionelle udøvere kan ikke modtage støtte fra Talentpuljen.

Krav til ansøgningen

  • For talenter på det kunstneriske område, skal der skal vedlægges relevant dokumentation i form af udtalelse eller anbefaling fra trænere, ledere, undervisere og lignende. Indstillingen skal indeholde en vurdering af den unges talent, potentiale, færdigheder og en vurdering af aktivitetens kunstneriske lærings- og udviklingspotentiale for den unge.
  • For idrætstalenter, skal vedlægges dokumentation for udtagelse, indstilling fra hoved- og/eller specialforbund, skole og lignende.
  • Budget/dokumentation for udgifter vedrørende talentudviklingen.

 

Ansøgningsprocedure

De indkomne ansøgninger behandles administrativt i Kultur, Fritid og Udvikling. Administrationen foretager en objektiv vurdering i samråd med aktører inden for det angivne område, således at sikres at det ansøgte rammer inden for puljens sigte omkring talentstøtte. Det kan være samarbejdspartnere som Vordingborg kommunes billedkunstråd, talentskoler, egnsteaterleder og lignende.

Ansøgningen vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

- At den unge behersker form og udtryk inden for sin kunstart
- At den unge har visioner og ambitioner inden for sit talentområde
- At den unge udviser ejerskab for sit talent/projekt
- At kriterierne for udøvelse på et vist niveau er opfyldt

Ansøgningsfrist

Løbende hen over året.

Hvordan søger jeg?
Du søger puljen på Vordingborg Kommunes foreningsportal:  

https://foreningsportalen.vordingborg.dk

På forsiden opretter du dig som puljeansøger under 'Registrer forening'. Herefter får du tilsendt en godkendelse med brugernavn og password. Når du har dit brugernavn, kan du ansøge Talentpuljen under punktet Puljer og Fonde.