Spring til indhold

Puljen til kultur og idræt i dagtilbud og skoler

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har afsat midler til at styrke samarbejdet mellem skolen/ daginstitutionen og lokalmiljøet. I den forbindelse er der oprettet en pulje på 290.000 kr., der skal hjælpe skoler/daginstitutioner og lokale aktører indenfor kultur og idræt med, at få etableret et samarbejde. 
Med puljen kan skoler/daginstitutioner ansøge om tilskud til etablering af samarbejder i regi af den åbne skole.

Den deltagende skole/daginstitution skal sikre sig, at målene for de enkelte forløb lever op til folkeskolens formål og fælles mål for undervisningen. Foreningen eller kulturinstitutionen sikrer den faglige forankring.


Hvem kan søge

De kommunale skoler/daginstitutioner kan søge puljen til alle undervisningsforløb, hvor en ekstern part fra lokalsamfundet er involveret som deltagende underviser i et specifikt læringsforløb. Det kan for eksempel være en forening, kulturinstitution e. lign. Dog kan kommunale virksomheder ikke søge.


Beløb til fordeling

Puljen til kultur og idræt i den åbne skole har en samlet budgetramme på 290.000 kr.
Der støttes med max. 4.000 kr. pr. arrangement/aktivitet.

Afgrænsning

  • Midlerne må ikke anvendes til transport samt forplejning.

Ansøgningsprocedure og -frist

Den deltagende skole/daginstitution udfylder en samarbejdsaftale som underskrives af skolen og den eksterne samarbejdspartner. Samarbejdsaftalen er en kort beskrivelse af mål og aktiviteter. 
Samarbejdsaftalen fungerer også som ansøgningsskema til puljen.

Skabelonen sendes til Afdelingen for Kultur og Fritid, som løbende vurderer ansøgninger og inden for 10 arbejdsdage giver svar til ansøger.

Udbetaling

Midlerne udbetales til foreningens/samarbejdspartnerens nem konto umiddelbart efter projektets afslutning.  

Du finder ansøgningsskemaet her