Spring til indhold

Pulje til fysiske forbedringer

Puljens formål er at yde tilskud til lokaleforbedringer i almindelighed, samt at skabe mere tidssvarende rammer for foreningsaktiviteter, og udvikle samarbejdet mellem foreninger og skoler.

ANSØGNINGSFRISTER

Ansøgningen skal indsendes senest den 1. april. 

HVEM KAN SØGE

Folkeoplysende foreninger og voksenundervisning 

KRAV TIL ANSØGNINGEN

  • Foreningen skal være hjemmehørende i Vordingborg Kommune.
  • Der kan max ansøges om 50% af den samlede anlægssum.
  • Det skal beskrives, hvorledes den samlede anlægssum forventes tilvejebragt.
  • Støtten skal være anvendt inden udgangen af året ellers bortfalder bevillingen. 
  • Regnskab fremsendes til Afdeling for Kultur og Fritid.

BESLUTNING OM TILSKUD

 

  • Beslutning om bevilling foretages af administrationen på baggrund af ovenstående kriterier, med efterfølgende orientering på førstkommende møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

ANSØGNINGSPROCEDURE

  • Elektronisk ansøgningsskema anvendes, se nederst på siden.
  • Afdelingen for Kultur og Fritid fremsender hurtigst muligt besked om afslag/bevilling efter endt sagsbehandling.

REGNSKAB OG UDBETALING

Der udbetales til ansøgers CVR. nr. 

Senest 2 måneder efter udført arbejde fremsendes regnskab/dokumentation for arbejdet.

Materialet fremsendes til Afdelingen for Kultur og Fritid, kulturogfritid@vordingborg.dk. 

Spørgsmål kan rettes til kulturogfritid@vordingborg.dk

Ansøg til pulje for fysiske forbedringer her