Spring til indhold

Indhold i ansøgningsskemaet

 • Foreningens/organisationens navn – foreningens vedtægter skal vedhæftes
 • Kontaktoplysninger på den ansvarlige i foreningen
 • Kort beskrivelse af foreningens formål
 • Beskrivelse af hver aktivitet, hvortil der søges om tilskud inkl. målgruppe, formålet med aktiviteten og hvorvidt i tidligere har modtaget § 18-midler til denne aktivitet.
 • Bekræftelse på, at I som forening indhenter børneattester på ansatte og frivillige i foreningen, som gennem jeres aktiviteter har mulighed for at have kontakt med børn og unge under 15 år
 • Hvis I modtog tilskud sidste år, skal I vedhæfte dokumentation for beløbets anvendelse
 • Budget for hver aktivitet, hvortil der søges om tilskud samt det samlede ansøgningsbeløb
 • Hvorvidt der er søgt/bliver søgt midler andre steder til de konkrete aktiviteter, og om der er bevilget midler til aktiviteterne
 • Foreningens formue, og hvorvidt formuen indeholder midler, I ikke kan realisere, fordi de er forbeholdt særlige forpligtelser
 • Hvis foreningen har andre aktiviteter end dem, hvortil der søges om tilskud, skal disse beskrives, inkl. hvordan de finansieres og hvorvidt foreningen tidligere har fået bevilget tilskud fra kommunen til disse aktiviteter.
 • Antallet af medlemmer af foreningen i Vordingborg Kommune
 • Hvor mange I vurderer, der er i målgruppen for jeres aktiviteter