Spring til indhold

Pulje til forbedringer af udendørslysanlæg

Vordingborg Kommune har besluttet at betale et årligt eftersyn af lysanlæg for at sikre mod fejlstrømsulykker, set i forhold til kravene fra Sikkerhedsstyrelsen. Efter gennemsyn fremsendes regning til Vordingborg Kommune. Der oplyses EAN nr. 5798007233358 til el-installatør med angivelse af anlæg og kontaktperson på bestilling. Eftersyn skal være udført inden 31/3.

Efterfølgende reparationer, der måtte komme som følge af rapporten fra el-installatør, er en udgift, der påhviler foreningen og betales således ikke af Vordingborg Kommune. Det er dog muligt at søge tilskud via puljen til forbedringer af udendørs lysanlæg.

ANSØGNINGSFRISTER

Ansøgningen skal indsendes senest den 1. april. 

HVEM KAN SØGE

Frivillige folkeoplysende foreninger, der har foreningsejet udendørs lysanlæg, som anvendes til egen aktivitet.

KRAV TIL ANSØGNINGEN

 • Elektronisk ansøgningsskema anvendes. Se nederst på siden.
 • Foreningen skal være hjemmehørende i Vordingborg Kommune.
 • Støtten skal være anvendt inden udgangen af året ellers bortfalder bevillingen.  
 • Arbejdet SKAL udføres af en autoriseret el-installatør.
 • Arbejdet skal udføres af et momsregistreret firma.
  Efter udført forbedring af anlægget fremsendes dokumentation for afholdelse af ovenstående udgifter til Afdeling for Kultur og Fritid, e-mail: kulturogfritid@vordingborg.dk.

AFGRÆNSNING

 • Tilskud kan ydes til foreninger med eget lysanlæg.
 • Der kan ydes tilskud med op til max 50% til udbedring af eksisterende anlæg.
 • Foreningen skal være opmærksom på, at der ved fordeling af puljen ikke vil være fuld dækning for det ansøgte beløb. og at det kan betyde en delvis egenbetaling.
 • Tilskud ydes til det fakturerede nettobeløb (Beløbet uden moms).

BESLUTNING OM TILSKUD

 • Beslutning om bevilling foretages af administrationen på baggrund af ovenstående kriterier, med efterfølgende orientering på førstkommende møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

BILAG

Tilbud/overslag fra autoriseret el-installatør.    

ANSØGNINGSPROCEDURE

 • Elektronisk ansøgningsskema anvendes, se nederst på siden.
 • Afdeling for Kultur og Fritid fremsender hurtigst muligt besked om afslag/bevilling efter endt sagsbehandling.

REGNSKAB OG UDBETALING

Udbetaling af tilskud sker hurtigst muligt og kan KUN ske til CVR nr. med tilknyttet NEM konto.

Efter udførelsen af reparationer fremsendes dokumentation for modtagelsen af tilskud i form af regning og dokumentation for at den er betalt.

Udføres reparationen ikke – bortfalder tilskuddet og skal tilbagebetales til kommunen.

Spørgsmål kan rettes til kulturogfritid@vordingborg.dk

Ansøg til forbedringer af udendørs lysanlæg her