Spring til indhold

Pulje til driftsstøtte

Puljens formål er, at yde støtte til folkeoplysende foreninger med egne eller lejede lokaler. 
Puljen giver mulighed for økonomiske støtte til almindelige driftsudgifter, også for folkeoplysende foreninger som normalt ikke kan modtage lokaletilskud grundet deres medlemssammensætning.

Støtte fra puljen gives 1 gang årligt og er en engangsydelse – foreningerne er derfor ikke sikret en fast støtte de efterfølgende år.

Hvem kan søge?
Alle folkeoplysende foreninger som er hjemmehørende i Vordingborg Kommune, med driftsudgifter til egne eller lejede lokaler.

Puljens størrelse
Puljen er i 2021 på 200.000 kr. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges tilskud til driftsudgifter (el, vand og varme) til egne eller lejede lokaler. Der ydes højst 50% i puljestøtte til de samlede driftsudgifter.

En forenings samlede støtte/tilskud kan ikke overstige mere end 100 % tilskud til driftsudgifter, når man sammenregner lokaletilskud efter Folkeoplysningsloven og puljestøtte fra Puljen til driftsstøtte.

Betingelser for puljestøtte:

  • Foreningen skal være hjemmehørende i Vordingborg kommune.
  • Støtten fra puljen må udelukkende bruges til at dække driftsudgifterne.

Krav til ansøgningen:

  • Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
  • Foreningens navn
  • Kontaktperson med anført navn, mailadresse og telefonnummer
  • CVR-nr.
  • Begrundelse for hvorfor foreningen har brug for puljestøtten, og ikke kan dække udgifterne fra øvrige tilskud og kontingentbetalinger fra medlemmerne.
  • Bilag for de udgifter der søges puljestøtte til samt sidste års regnskab skal altid vedhæftes som bilag.

Ansøgningsfrist
21. september 2021

Beslutning om puljestøtte

Beslutning om bevilling af støtte foretages i fællesskab af repræsentanter for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, Folkeoplysningsrådet og Idrætsrådet.

Ansøgning

Du kan søge puljen via Foreningsportalen: 

Søg puljen her