Spring til indhold

LAG-Sydsjælland

  • Den Lokale Aktionsgruppe i Sydsjælland eller bare 'LAG-Sydsjælland' er en forening, der arbejder med landdistriktsudvikling i kommunerne Vordingborg, Næstved og Faxe. LAGen er oprettet som en del af de danske Landdistriktsprogram fra 2014-2020, som Danmark gennemfører i samarbejde med EU. LAGen kan støtte udviklingsprojekter (ikke drift og vedligeholdelse), der enten skaber nye arbejdspladser eller forbedrer rammevilkårene i landdistrikterne i hele eller dele af LAGens indsatsområde. Der er etableret 26 LAGer i Danmark.
  • En LAG er et partnerskab mellem lokale aktører, der arbejder med at udvikle landdistrikterne. En LAG etableres som en forening med en bestyrelse, der består af repræsentanter for lokale virksomheder, foreningsliv/organisationer, borgerne og offentlige myndigheder. Det er gratis at være medlem af en LAG-forening. Se LAG-Sydsjællands vedtægter her.
  • LAG-Sydsjælland har udarbejdet en udviklingsstrategi, som du kan være med til at opfylde ved at gennemføre (udviklings)projekter, der medvirker til strategiens opfyldelse. LAGen kan derfor yde støtte til projekter, der medvirker til strategiens opfyldelse. Støtten kan maksimalt udgøre 50 % af de støtteberettigede udgifter. LAGen indstiller projekter til støtte i Erhvervs- og Vækstministeriet for omkring 4 millioner kr. pr. år. Du kan læse LAG-Sydsjællands udviklingsstrategi her.
  • Læs mere om LAG-Sydsjælland på LAGens hjemmeside.