Spring til indhold

KultKIT

Dansk-tyske mikroprojekter

Projektet kultKIT tager vandets udfordringer op og bygger nye veje ved at finansiere borgernære dansk-tyske mikroprojekter inden for kultur, idræt og fritid.

Formålet med projekterne er at bygge broer mellem borgerne i det dansk-tyske grænseområde og på den måde fungere som en vejviser til en bedre sproglig og kulturel forståelse.

KIT står for kompetencer, interaktion og forståelse, og projektnavnet kultKIT henviser til projektets formål at bidrage til en bedre sproglig og kulturel forståelse mellem danskere og tyskere. 

Projektet råder over en pulje med midler til støtte af dansk-tysk samarbejde mellem foreninger, institutioner og borgere i den dansk-tyske grænseregion. Ved at støtte mikroprojekter med kulturelle og sportslige aktiviteter og derved skabe nye fællesskaber gennem det direkte møde mellem danskere og tyskere, ønsker kultKIT at åbne især de unge generationers øjne op for de muligheder, som ligger på den anden side af grænsen.

kultKIT-mikroprojektpuljen og transportpuljen har i alt 1.700.000 danske kroner til at dække transportudgifter, overnatning og honorarer til eksterne ydelser i dansk-tyske mikroprojekter.

Deadline for ansøgning: Ansøgninger behandles løbende 

Læs mere om ansøgningsprocedure m.m. på kultKITs hjemmeside.