Spring til indhold

Integrationsrådspulje

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune afsætter årligt 20.000 kr. i en separat pulje til integrationsfremmende aktiviteter. 

MÅLGRUPPEN FOR INTEGRATIONSRÅRDET

Integrationsrådet definerer sin målgruppe bredt som integration af alle etniske minoriteter, herunder udlændinge fra både andre vestlige og ikke-vestlige lande, to-sprogede, udenlandske studerende osv.

Integrationsrådet har fokus på, at integration i høj grad handler om mennesker, der mødes til hyggeligt samvær og fælles oplevelser, som kan understøtte et aktivt medborgerskab.

KRITERIER FOR TILDELING AF MIDLER

Alle kan søge om støtte, men foreninger, organisationer, privatpersoner og private virksomheder vil som udgangspunkt blive foretrukket frem for offentlige institutioner. Begrundelsen for denne prioritering er, at Integrationsrådet ønsker at fremme initiativer fra det civile samfund.

Integrationsrådet lægger vægt på, at rådets midler anvendes til fællesskabsorienteret aktiviteter. Derfor støtter rådet ikke aktiviteter, der kun tilgodeser enkeltpersoner. Rådets midler kan heller ikke anvendes til driftsmæssige udgifter eller alkohol (f.eks. ved fester). 

ANSØGNING

Der kan som udgangspunkt maksimalt ansøges om 2.000 kr. til en aktivitet/arrangement. Større bevillinger afhænger af midler til rådighed i puljen.

Udfyld ansøgningsskema 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Integrationsrådets koordinator på tlf.:  55 36 23 51

BEHANDLING AF ANSØGNINGER

Du kan forvente et svar inden for 7 hverdage, da rådet løbende behandler indkomne ansøgninger. I behandlingen tager rådet højde for, at puljen som udgangspunkt skal række til hele året.

Hvis rådet imødekommer ansøgningen udbetales midlerne til den kontaktperson, der er anført på ansøgningen. Bemærk: Der kan kun udbetales midler til en Nem-konto (tilknyttet ansøgers CPR- eller CVR-nummer)

REGNSKAB OG DOKUMENTATION

Regnskab og dokumentation for alle udgifter skal sendes efter aktiviteten er afholdt – send til: integrationsraadet@vordingborg.dk

Vær opmærksom på, at:

  • De bevilliget midler kun kan anvendes til den aktivitet, der er søgt midler til
  • Såfremt alle midler ikke anvendes, skal det overskydende beløb tilbagebetales til puljen
  • Såfremt aktiviteten ikke gennemføres, skal det samlede beløb tilbagebetales til puljen

Rådet vil også meget gerne have en evaluering af aktiviteten, så rådet kan samle erfaringer. 

Læs mere om Integrationsrådet https://vordingborg.dk/politik/raad-naevn-bestyrelser-mm/integrationsraadet