Spring til indhold

Grøn pulje

Som noget nyt er det lovpligtigt for opstillere af vedvarende energianlæg at indbetale et beløb svarende til størrelsen på anlægget til den nyoprettede Grønne Pulje, der administreres af kommunen

Forslag til projekter

Midlerne fra puljen kan du blandt andet søge til:

 • Øget adgang til natur
 • Anlæggelse af stier
 • Tilgængelighed i naturen
 • Naturgenopretning
 • Beplantning
 • Vild med vilje
 • Biodiversitet
 • Arrangementer
 • Undervisningsmateriale/undervisningsforløb

Baggrund

Med tilslutningen af solcelleanlægget i Barmosen består Grøn Pulje nu af 3,36 mio. kr. Midlerne fra puljen skal gå til grønne og almennyttige projekter og initiativer i nærhed til de områder, hvor der enten er eller kommer til at være vedvarende energianlæg. Indtil videre består puljen af penge indbetalt af opstillerne af solceller i Barmosen, men der planlægges også for flere anlæg ved Ørslev, Høvdingsgård og Køng Mose. Puljen kommer altså til at vokse i takt med at flere anlæg bliver sluttet til nettet.

En lignende pulje har før været varetaget af Energistyrelsen, men som noget nyt er det nu kommunerne selv, der skal varetage opgaven.

Opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale:

 • 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
 • 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller
 • 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
 • 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker

Der kan fra puljen søges støtte til almennyttige og grønne tiltag. Støtten kan søges af alle i kommunen.

Kriterier for ansøgninger

Rammerne for hvilke projekter der kan få tildelt midler fra Grøn Pulje er generelt bredde, men der er alligevel forhold, der vil blive vægtet i forbindelse med udvælgelsen af ansøgninger.

 • Alle i kommunen kan ansøge:
  Alle juridiske enheder i kommunen kan ansøge (private, virksomheder og foreninger).
 • Projekter i nærområdet:
  Projekter, der er placeret geografisk tæt på de berørte områder, vil blive prioriteret.
 • Grønne tiltag:
  Projekter, der tilføjer naturværdi til kommunen, gerne i forbindelse med andre grønne tiltag, som eksempelvis biosfæreprojekter, vægtes tungt.
 • Almennyttige projekter:
  Projekter, der er almennyttige, vil vægte tungere end projekter af mere privat karakter.
 • Projektets skala:
  Større projekter med en virkning for mange mennesker, vil vægtes tungere end mindre projekter.
 • Realiserbarheden af projektet:
  Velbearbejdede projekter, der har stor sandsynlighed for at blive realiseret, vægtes tungt.
 • Ingen afledt offentlig drift:
  Da der ikke i Grøn Pulje findes midler til driftsomkostninger, er det som udgangspunkt et krav, at der som resultat af et projekt, ikke skabes driftsomkostninger for Vordingborg Kommune.

Hvad skal en ansøgning indeholde?

Ansøgningen skal indeholde:

 • en beskrivelse af projektet, evt. i form af ideoplæg eller skitseforslag
 • en begrundelse for projektet
 • en beskrivelse af brugen og brugere
 • et budgetoverslag og den ansøgte sum
 • en beskrivelse ejerforhold og eventuelle fuldmagter
 • kortmateriale, der udpeger projektområdet, samt eventuelt andet kort- eller tegningsmateriale, der kan være relevant for forståelsen af et konkret projekt
 • eventuelle tilladelser

Du kan hente en ansøgningsblanket her

frist for første ansøgningsrunde

Procedure for behandling af ansøgninger

Administrationen vil stå for sagsbehandling af ansøgningerne, hvorefter de konkrete projekter vil blive fremlagt for Klima- og Teknikudvalget, der endeligt giver tilsagn om støtte.

Hvis Klima- og Teknikudvalget vælger at støtte dit projekt, vil du modtage et tilsagn om støtte. Når du kan fremvise en faktura, vil støtten blive udbetalt.