Spring til indhold

Folkeoplysningsrådets udviklingspulje

Formålet med udviklingspuljen under folkeoplysningsrådet er at understøtte udviklingsarbejder i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i folkeoplysningsloven.

HVEM KAN SØGE

Alle foreninger, organisationer, selvorganiserede grupper eller enkeltpersoner der ønsker at arbejde for gennemføre projekter med folkeoplysende sigte.

KRAV TIL ANSØGNINGEN

Initiativet/ansøgningen skal beskrive hvorledes der arbejdes for:

 • animere til samarbejder mellem folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper
 • selvorganiserede grupper i højere grad bringes til forståelse for folkeoplysningens værdier og kvaliteter
 • fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab
 • Sammen med ansøgningen skal være et budget for projektet.

KRITERIER

Puljen ønskes i særlig grad anvendt til:

 • initiativer og aktiviteter, der styrker integrationsindsatsen,
 • initiativer og aktiviteter, der bygger på inklusion af sårbare og udsatte grupper af borgere,
 • initiativer og aktiviteter, der retter sig mod børn og unge,
 • initiativer og aktiviteter, der styrker den almene sundhed,
 • initiativer og aktiviteter, der styrker den almene uddannelse

AFGRÆNSNING AF AKTIVITETER

Vordingborg Kommune ønsker, at

 • der ikke ydes tilskud til kommercielle aktører

ANSØGNINGFRIST 

Ansøgninger behandles løbende.

Ansøgningsskemaet finder du nederst på siden. Ansøgningsskemaet sendes til kulturogfritid@vordingborg.dk

 Regnskab

Senest 2 måneder efter afsluttet projekt/aktivitet fremsendes:

 • Regnskab
 • Kortfattet evaluering af projektet/aktiviteten (Hvordan er forløbet gået, deltagere, m.v.)
 • Dokumentation for, at Vordingborg Kommune har fremstået som samarbejdspartner.
 • Regnskab og dokumentation skal senest være Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling i hænde ultimo kalenderåret. Ved projekter/aktivitetsafholdelse sidst på året gives besked om forventet modtagelse af dokumentation. Materialet fremsendes til kulturogfritid@vordingborg.dk

BESLUTNING OM TILSKUD

Beslutning om støtte fra Folkeoplysningsrådets udviklingspulje behandles på først kommende møde efter ansøgningsfristen i Folkeoplysningsrådet.

Udfyld ansøgning til Folkeoplysningsrådets udviklingspulje