Spring til indhold

Billedkunstrådets pulje

Vordingborg Kommune har nedsat et billedkunstråd, som skal arbejde med ”at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen”.

Vordingborg billedkunstråd giver nu alle gode projekter mulighed for at søge tilskud fra en kunstpulje. 

HVEM KAN SØGE?

Puljen kan søges af alle, som har en god idé til, hvordan billedkunsten kan integreres i hverdagen i Vordingborg Kommune.

Der kan eksempelvis søges midler til udstillingsomkostninger, materialeudgifter, PR, udsmykningsprojekter, huskunstnerprojekter på skoler og institutioner, events og unikke oplevelser.

VURDERING AF ANSØGNINGER

Billedkunstrådet prioriterer projekter, der også søger støtte i andre relaterede puljer – som for eksempel Statens Kunstråds huskunstnerordning. Ligeledes prioriteres projekter, der eksperimenterer og udfordrer publikum og deltagere. Projekterne skal have høj kunstfaglig standard og som udgangspunkt involvere professionelt arbejdende billedkunstnere.
Ansøgningen skal leve op til Billedkunstrådets vedtægter, herunder bl.a. at aktiviteterne skal foregå i Vordingborg Kommune.

  • Støtte gives fortrinsvis til professionelle udøvende kunstnere.
  • Modtageren skal være bosiddende i Vordingborg Kommune

Læs vedtægterne for billedkunstrådet her

ØKONOMI

Ansøger skal fremsende et budget i budgetskabelonen - budgetskabelon

BILAG TIL ANSØGNINGEN

  • Budget jvf. vejledning
  • Regnskab fra sidste år, hvis et lignende arrangement har været afholdt
  • Finanseringsplan jvf. vejledning
  • CV på deltagende kunstnere
  • Dokumentation for projektets offentliggørelse (udstillingsaftale eller lignende)
  • Evt. andre relevante bilag

ANSØGNINGSPROCEDURE

Ansøgnings-skemaet nedenfor skal anvendes og indsendes til Lonni Klausen på mail lkla@vordingborg.dk
Se vejledning til ansøgningsskema

ANSØGNINGSFRIST

Der er ansøgningsfrist den 30. april 2022. 

MARKEDSFØRING

Forudsætning for tilskuddet er at der gøres opmærksom på, at Vordingborg Kommune er sponsor, fx ved brug af kommunens logo på hjemmesider, annoncering eller lignende. Dokumentation for dette skal ligeledes fremsendes til Afdeling for Kultur og Fritid.

UDBETALING

Udbetalingen af tilskud kan kun ske til ansøgers NemKonto, som skal være tilknyttet ansøgers CVR. eller CPR-nr.

REGNSKAB

Regnskab og dokumentation for afholdte udgifter skal fremsendes efterfølgende.

Søg Billedkunstrådspuljen her