Spring til indhold

Bæredygtighedspuljer

Kulturregion Storstrøm ønsker at udvikle og understøtte kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

Derfor har Kulturregion Storstrøm oprettet to puljer, hvor man kan søge tilskud til kulturprojekter, der gør forsøg med at kombinere kulturaktiviteter og bæredygtighed.

 

Pulje 1 Mikroprojektpulje yder støtte til enkeltpersoner (over 15 år), kunstnere, foreninger og andre grupper til mindre projekter, der foregår i en eller flere af kulturregionens kommuner. Der kan søges mellem 5000 kr. og 25.000 kr. Gå til Mikroprojektpuljen her

Pulje 2 Regionalprojektpulje yder støtte til regionale/tværkommunale udviklingsprojekter, som gennemføres af kulturinstitutioner eller foreninger på tværs af kommunegrænserne. Der som udgangspunkt søges op til 50.000 kr. Gå til Regionalprojektpuljen her

Bæredygtig udvikling betyder at man tager hensyn til og sammentænker både de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter i projektet.

Du kan læse mere om bæredygtig udvikling på fx det digitale læringswebsite FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling her: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Puljerne her er en del af Kulturaftalen 2021-2024. Du kan orientere dig om kulturaftalens fokuspunkter her.