Spring til indhold

Aktivitetspuljen

Alle puljer er lukket for ansøgninger resten af 2023 og din ansøgning vil derfor ikke blive behandlet.

Uddelingerne fra kommunens puljer stopper på grund af den økonomiske situation. Yderligere spørgsmål vedrørende ansøgningsstop kan rettes til SOGI@vordingborg.dk

Formål

Puljen skal medvirke til at udvikle, inspirere og understøtte initiativer indenfor kultur-, idræts- og fritidsliv samt aktiviteter, der har til formål at styrke lokaludvikling, fællesskabet, frivillighed og inddragelse af lokalområdet.

Vurdering af projekter:

Projekter og initiativer vurderes ud fra om de:

  • Øger formidlingen af kunst, kultur og idræt.
  • Udvikler og understøtter involverende aktiviteter for borgere i alle aldre.
  • Styrker områdets sammenhængskraft, kvalitet og fællesskab.
  • Demonstrerer det brede tværgående samarbejde og lokale engagement, herunder evnen til at styrke frivilligheden i et område.

Øvrige rammer og vilkår for at modtage projektstøtte er beskrevet i retningslinjer for tildeling og anvendelse af Aktivitetspuljen

Hvem kan søge?

  • Foreninger, organisationer og sammenslutninger i Vordingborg Kommune, der har til formål at tilbyde aktiviteter for et bredt udsnit af borgere.
  • Alle kommunale skoler og daginstitutioner i samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner i regi af Åben Skole.

Ansøgningsfrister:

  • Ansøgninger behandles løbende over året eller tidligst to måneder før aktiviteten.

Behandling af ansøgninger:

  • Ansøgninger op til 20.000 kr. behandles administrativt af Center for Kultur, Fritid og Udvikling.
  • Ansøgninger mellem 20.000 kr. og 60.000 kr. behandles politisk af Kultur- og Fritidsudvalget.

Ansøg:

Særligt for Åben Skole- og Daginstitution: