Spring til indhold

Aktivitetspuljen

Denne pulje skal medvirke til at udvikle, inspirere og understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes visioner for udvikling af det samlede kultur-, idræts- og fritidsliv.

Hvem kan søge?

Alle enkeltpersoner, foreninger, organisationer og sammenslutninger i Vordingborg Kommune, der har til formål at tilbyde aktiviteter for et bredt udsnit af borgerne.


Hvad kan der søges støtte til?

Kulturelle og idrætslige aktiviteter der:

 • Øger formidlingen af kunst, kultur og idræt.
 • Understøtter tværgående samarbejder, herunder projekter for mindre idrætter, samarbejde med skoler, daginstitutioner og andre undervisningstilbud.
 • Understøtter events, der medvirker til øget markedsføring af Vordingborg Kommune.
 • Udvikler og understøtter involverende aktiviteter for borgere i alle aldre.


Beløb til fordeling

Puljen er opbrugt for 2022. Der åbnes for nye ansøgninger i 1. januar 2023. 


Afgrænsning

 • De bevilgede midler kan kun anvendes til det formål som støtten er bevilget til.
 • Der gives ikke støtte til aktiviteter og projekter, der allerede har modtaget støtte fra Udviklings- og Markedsføringspuljen i Vordingborg Kommune.
 • Kommercielle og private aktiviteter.
 • Allerede igangsatte aktiviteter.
 • Transport, forplejning og fester.


Krav til ansøgningen

Aktiviteten/projektet skal som hovedregel foregå i Vordingborg Kommune og være offentligt tilgængeligt.


Følgende vedlægges ansøgningen:

 • Budget og finansieringsplan.
 • Vedtægter (gælder kun foreninger).
 • Seneste godkendte årsregnskab (undtagen private ansøgere).
 • Dokumentation for bevilgede midler fra eksterne fonde.


Ansøgningsprocedure

 • Ansøgninger op til 50.000 kr. behandles administrativt i Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling.
 • Ansøgninger over 50.000 kr. samt sager af principiel karakter behandles i Kultur- og fritidsudvalget.
 • Ved ansøgning over 50.000 kr. stilles der krav til, at ansøgeren selv medfinansierer med egne midler eller modtager støtte fra eksterne puljer og fonde.

 
Ansøgningsfrist

Løbende hen over året.


Hvordan søger jeg?

Du kan søge puljen via Vordingborg Kommunes foreningsportal:

https://foreningsportalen.vordingborg.dk