Spring til indhold

Åben skole- og dagsinstitutionspuljen

Denne pulje skal styrke samarbejdet mellem skoler/daginstitutioner og Vordingborg Kommunes foreninger, kulturinstitutioner og lignende. 

 

Hvem kan søge?

Alle kommunale skoler/daginstitutioner kan i samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner søge denne pulje.

Hvad kan der søges støtte til?

Skolen/daginstitutionen kan i fællesskab med en forening eller kulturinstitution søge om støtte til et undervisningsforløb, f.eks. inden for idræt, teater og musik. Støtten kan gives til løn, udstyr og lignende. Derudover ydes der støtte op til 50 procent til transport for skolen/daginstitutionen ud til aktiviteten.

Beløb til fordeling

Puljen har 500.000 kr. til fordeling i 2022. Der støttes med højst 6.000 kr. pr. forløb.

Afgrænsning

Midlerne må ikke anvendes til forplejning.

Krav til ansøgningen

Den deltagende forening/kulturinstitution udfylder samarbejdsaftalen, som underskrives af både foreningen/kulturinstitutionen og skolen/daginstitutionen, og vedlægges ansøgningen.

Ansøgningsprocedure

Puljen skal søges inden afholdt aktivitet/undervisningsforløb og midlerne udbetales til foreningens/kulturinstitutionens NemKonto efter forløbets afslutning.

Ansøgningsfrist

Løbende hen over året.

Hvordan søger jeg?

Puljen søges ved at udfylde dette ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal sendes til kulturogfritid@vordingborg.dk