Spring til indhold

Priser

Hvis din forening skal afholde et større arrangement, har I mulighed for at låne en hal, gymnastiksal eller mødelokale mod betaling.

For foreninger, der hører hjemme i kommunen, er det gratis at afholde turneringer, stævner og opvisninger for foreningens medlemmer.

Hvis din forening afholder indtægtsgivende aktiviteter og arrangementer, der ligger uden for foreningens primære aktivitet såsom fester, messer, udstillinger, loppemarkeder, bankospil mv. hvor der opkræves entre, skal foreningen betale leje for lokalerne i henhold til gældende takstblad.

Ved offentlige fester, koncerter, messer og lignende skal du betale halleje. Her kan du læse mere om priser for leje af haller, gymnastiksale og mødelokaler.