Spring til indhold

Hvem kan låne lokaler og idrætsanlæg?

Folkeoplysende foreninger kan efter reglerne i folkeoplysningsloven få lokaler og idrætsanlæg stillet til rådighed til foreningsarbejdet. 

Øvrige frivillige foreninger eller frivillige enkeltpersoner, der tilbyder aktiviteter for borgere, og som er registreret og hjemmehørende i Vordingborg Kommune, kan låne lokaler og idrætsanlæg gratis. 

Den forening eller bruger, der har fået anvist et lokale eller idrætsanlæg, må ikke anvise videre til andre brugere.

Udlån af ledige offentlige lokaler og idrætsanlæg sker efter denne prioritering:

  1. Kommunale aktiviteter fx. ungdomsskole og musikskole
  2. Frivillige folkeoplysende foreninger 
             2a. Aktiviteter for børn og unge
             2b. Folkeoplysende voksenundervisning
             2c. Aktiviteter for voksne
  3. Øvrige foreninger og frivillige     

Ved anvisning af lokaler og idrætsanlæg, der er særligt egnede til brugere med funktionsnedsættelse, vil der blive taget hensyn til dette i fordelingen.

Da der er forskel på, hvor godt egnede de forskellige lokaler og idrætsanlæg er til bestemte aktiviteter, vil lokalerne blive tildelt i forhold til den pågældende aktivitet.

I fordelingen vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn til aktiviteter med tilknytning til nærmiljøet. Det gælder særligt i forhold til aktiviteter for børn og unge.