Spring til indhold

Spring- og bevægelsescenter

En lang række aktive foreninger ”springtosserne” har i tæt samarbejde fået sat fokus på behovet for et spring- og bevægelsescenter i Vordingborg by, og derfor har Kommunalbestyrelsen igangsat en proces med etablering af et center som kan bruges af gymnastikforeningerne, men også af andre grupper borgere, der kan have glæde af motorisk træning og fysiske udfordringer.