Spring til indhold

Mere bevægelse

Vordingborg Kommunes Vision 2030 fremgår det, at i Vordingborg Kommune er sundhed i centrum. Både når det gælder livsstil, forebyggelse og behandling. Børn, unge, voksne og ældre skal træffe sunde valg. En god begyndelse er derfor at fokusere på borgernes muligheder for motion og bevægelse.
For at motivere flest muligt til at bevæge sig skal rammerne være i orden. Særligt for at mobilisere de grupper af borgere, der ikke allerede dyrker idræt eller motionere på anden vis. Således kan de gode fysiske rammer være en medhjælpende faktor til at højne sundhedsprofilen i Vordingborg Kommune.

I Vordingborg Kommune har vi et stort og alsidige foreningsliv. For at foreningslivet fortsat udvikler sig, er et attraktivt sted at møde andre mennesker og udvide sine livsperspektiver både ved at være frivillig og som almindeligt aktiv i foreninger, skal de fysiske rammer være tillokkende og brugbare til de respektive aktiviteter.

Dette projekt fokuserer på faciliteter til motion og bevægelse i bred forstand, både inde og ude, herunder idrætsfaciliteter.

I 2019 udarbejdede Syddansk Universitet og Vordingborg Kommune rapporten ”Idræt, Fritid, Kultur og Frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune. Rapporten består af fire delelementer.

  • Børn og unges deltagelse i idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter
  • Borgernes deltagelse i idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde
  • Facilitetsundersøgelse
  • Foreningsundersøgelse

Desuden har Friis Andersen Arkitekter udarbejdet tilstandsrapporter på idrætshaller og gymnastiksale i Vordingborg Kommune samt et prisoverslag på renoveringer.

De data, der er indsamlet fra børn, unge, voksne borgere, foreninger samt fra professionelle bygningskonstruktører, er sat i spil i dette projekt.
Der er udarbejdet en rapport der synliggør hvad der skal til, for at Vordingborg Kommune er et sted, hvor motion og bevægelse er tilgængeligt for alle, og hvor rum og omgivelser gør det motiverende og sjovt at bevæge sig. Vordingborg skal være en kommune, hvor det er sjovt at være sund.

Rapporten er opdelt i tre elementer:

  • Traditionelle idrætsfaciliteter: som fx idrætshaller, svømmehaller, gymnastiksale mm. samt boldbaner, atletik anlæg, tennis mm.
  • Outdoor faciliteter: som fx: MBT spor, vandre- og løbestier, åbent vand-svømning, orienteringsløb mm.
  • Skolernes uderum: Skolegårde og øvrigt uderum på og i forbindelse med skolerne.

Her kan du læse den færdige rapport: Mere bevægelse - udvikling af faciliteter til bevægelse ude og inde