Spring til indhold

Folkeoplysningsstrategi

I foråret 2019 besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og Folkeoplysningsrådet i fællesskab en proces for udarbejdelse af en folkeoplysningsstrategi. I maj 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra både Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og Folkeoplysningsrådet. 

Undervejs blev der afholdt et stormøde, hvor alle interesserede foreninger og borgere havde mulighed for at bidrage med input til folkeoplysningsstrategien. 

Strategien var i høring fra den 10. marts 2020 til den 1. april 2020. Folkeoplysningsstrategien blev sendt direkte til alle foreninger, aftenskoler, frivillige og råd, der er registret i Vordingborg Kommunes foreningsportal. Endvidere var høringsmaterialet tilgængeligt på Vordingborg Kommunes hjemmeside under annoncer og høringer, i kommunes nyhedsbrev og endelig annonceret i Sydsjællands tidende.

Nu afventer strategien en endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen. 

Du kan læse hele strategien her 


Har du ideer?

Folkeoplysningsstrategien skal følges op af en konkret handleplan, og hertil vil Folkeoplysningsrådet og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid gerne have inspiration og ideer fra dig!. 
Så har du ideer til hvordan vi kan opfylde strategiens indsatsområder, så send dem til Folkeoplysningsrådet på kulturogfritid@vordingborg.dk og skriv Folkeoplysnings-strategi i emnefeltet på mailen.