Spring til indhold

Brobyggerindsats for børn og unge

– et samarbejde mellem DGI Storstrømmen og Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune har i samarbejde med DGI Storstrøm iværksat en indsats der skal medvirke til at flere børn og unge får et sundt og berigende fritidsliv.

Med særligt henblik på udsatte børn og unge, ønsker Vordingborg Kommune i denne indsats at hjælpe de børn og unge, der ikke har hjælp og støtte hjemmefra med at blive en del af fællesskabet og danne sunde fritidsvaner i foreningslivet.

Brobyggerprojektet skal bygge bro mellem hjem og forening, så den unge eller barnet (og familien) trygt kan starte til en fritidsaktivitet, som passer til barnet eller den unges interesser.

Formålet er:

  • at børn og unge, der måske ellers ikke ville deltage i foreningslivet, får hjælp og støtte til at blive ”foreningsaktive”.
  • at foreninger, der ønsker at tage et ekstra socialt ansvar, opnår mangfoldighed i deres medlemsskare og får flere medlemmer.

DGI ansætter en brobygger, der i samarbejde med foreningerne, skal sørge for at barnet eller den unge får en god start i en forening. Brobyggeren støtter børn, unge og familier i mødet med foreningslivet - fra den indledende kontakt til foreningen til prøvetræning og indmeldelse i foreningen. Foreningen udpeger en foreningsguide som er forankret i den enkelte forening, og støtter og hjælper barnet/den unge i foreningen. Brobyggeren og foreningsguiden hjælper med forskellige praktiske ting i forbindelse med opstart i en forening.

Den primære målgruppe er børn og unge der går i normale skoletilbud, men som ikke har støtte og opbakning hjemmefra til at deltage i foreningslivet. Det kan være børn og unge med forældre der enten ikke selv har erfaring med foreningslivet, har misbrugsproblemer, psykiske eller fysiske sygdomme. Børnene behøver ikke selv at have sundhedsmæssige udfordringer, men for hvem der er en mulighed for at øge trivslen, eller blot er et ønske eller lyst til at have et aktivt fritidsliv.

Der er foreløbig afsat økonomi til et to årigt projekt, der starter i januar 2022 og slutter december 2023.  

Vordingborg Kommune har ansvaret for at henvise børn og unge, som fagligt og socialt vurderes relevante for indsatsen. Rekruttering kan ske fra relevante kommunale sagsbehandlere, folkeskolelærere, diverse sociale- og ungdomsorganisationer samt andre der arbejder med, eller har kontakt med, udsatte børn og unge. Frontpersonalet henviser til brobyggeren, som fortsætter indsatsen ved at sikre tilknytning til den ønskede forening og dennes foreningsguide.