Spring til indhold

Hvem skal vinde prisen som Årets Lokalsamfund?

Årets Lokalsamfund er en kåring af et lokalsamfund i Vordingborg Kommune, der har udmærket sig ved at gøre noget særligt for at styrke det lokale fællesskab i ét lokalområde i kommunen. 

Kender du et lokalsamfund, en forening eller en gruppe, der har ydet en engageret indsats for lokalsamfundet i Vordingborg Kommune? Det kan være en gruppe af lokale ildsjæle, en sammenslutning af frivillige foreninger eller et andet frivilligt fællesskab, der har gjort en forskel i et lokalområde i kommunen. 

Vi kigger særligt på om lokalsamfundet, gruppen eller foreningen har:

  • været medvirkende til at understøtte den lokale fællesskabsfølelse
  • motiveret flere til at være med i fællesskabet
  • skabt gode rammer for et samarbejde på tværs af frivillige/foreninger
  • gjort en ekstra indsats for fællesskabet
  • været gode til at skabe rammer om det gode sted at bo og arbejde

Giv os jeres bud på, hvem der skal vinde prisen som Årets Lokalsamfund! Kåringen sker på Frivillig Fredag den 24. september.

Hvem nominerer?
Her skriver du navnet på det lokalsamfund, en forening eller gruppe, som du vil nominere.
Telefonnummer bruges til at kontakte en repræsentant for lokalsamfundet, gruppe eller forening fortælle den glade nyhed.
E-mail bruges til at kontakte en repræsentant for lokalsamfundet, gruppe eller forening fortælle den glade nyhed.
Hvilken indsats vil du gerne fremhæve? Hvad har den betydet? og for hvem har den haft en særlig betydning?