Spring til indhold

Stikprøvekontrol

Hvert år udtager Vordingborg Kommune 15 % af foreningerne til stikprøvekontrol. Dette gælder henholdsvis for medlems- og lokaletilskud. Dette sker umiddelbart efter ansøgningsfristen den 31. januar.

Ved for sen eller manglende indberetning og dokumentation til stikprøvekontrol vil hele tilskuddet for det pågældende år ikke blive udbetalt.

Foreninger, der er udtaget til stikprøvekontrol vedrørende medlemstilskud, vil få besked om den nærmere procedure.

Skulle der være uoverensstemmelser mellem det indberettede i Foreningsportalen og medlemslisten, vil foreningen blive orienteret herom, og tilskuddet reguleret. Ved større afvigelser har Afdelingen for Kultur og Fritid mulighed for at indhente medlemslister 3 år tilbage. Det efterfølgende år kan Afdelingen for Kultur og Fritid vælge at følge op på uoverensstemmelsen ved igen at kræve indsendelse af medlemslister.