Spring til indhold

Nye foreninger

Foreninger, der godkendes som folkeoplysende i løbet af året, er berettiget til tilskud fra den måned, foreningen er godkendt. Nye foreninger og foreninger der ikke tidligere har modtaget tilskud skal kontakte Afdeling for Kultur og Fritid for at ansøge om medlemstilskud.

Tilskuddet beregnes fra den måned, hvor vi modtager ansøgning om tilskud. Modtager vi eksempelvis ansøgningen i maj, vil tilskuddet blive beregnet med 8/12.

For nye foreninger vil tilskuddet blive beregnet ud fra antallet af medlemmer under 25 år på ansøgningsdatoen.