Spring til indhold

Grundtilskud

Grundtilskud er 2.000 kr. årligt og gives til godkendte folkeoplysende foreninger der har medlemmer under 25 år. 
I flerstrengede foreninger modtager hver aktivitetsafdeling grundtilskud efter samme kriterier.