Spring til indhold

For sent indsendte ansøgninger

Foreninger, der ansøger senere end ansøgningsfristen den 31. januar, vil få reduceret tilskuddet med 1/12 pr. løbende måned, fristen er overskredet. Eksempelvis hvis Vordingborg Kommune modtager ansøgningen i løbet af februar måned, udbetales 11/12 af tilskuddet. Modtager vi ansøgningen i april udbetales 9/12 af det årlige tilskud.