Spring til indhold

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskuddet gives årligt efter nedenstående pointsystem. Betalende medlemmer under 25 år, der udøver en aktivitet med instruktion, udløser point. Det vil sige, at et passivt medlem ikke udløser point.

Hvor mange point, hvert medlem udløser, afhænger af antal aktivitetsuger. Ferier, hvor aktiviteten ikke udbydes, tæller ikke med. Betaler et medlem for flere aktiviteter i samme forening, tæller medlemmet pr. aktivitet.

Der udløses point i forhold til nedenstående:

Et medlem under 25 år med aktivitet i 0 – 20 uger udløser            1 point 
Et medlem under 25 år med aktivitet i 21 – 30 uger udløser          2 point 
Et medlem under 25 år med aktivitet i 31 – 52 uger udløser          3 point

Et medlem kan medregnes for hver aktivitet, hvortil der betales særskilt kontingent.

Pointets værdi bliver beregnet umiddelbart efter ansøgningsfristen. Det bliver beregnet på baggrund af følgende:

  • de indkomne ansøgningers samlede antal medlemmer under 25 år
  • det årlige kontingent pr. medlem 
  • den afsatte budgetramme for året (I 2020 udgjorde 1 point 76 kr.).

Eksempel 1: Et medlem under 25 år deltager i en vintersæson på 20 uger og en sommersæson på 20 uger. Der betales særskilt kontingent til hver sæson. Dette medlem udløser 1 point pr. sæson.

Eksempel 2: Et medlem under 25 år deltager i en sæson på i alt 40 uger og betaler ét samlet kontingent. Dette medlem udløser 3 point.

Det kommunale tilskud, der udløses af et medlem, kan ikke overstige det kontingent, medlemmet betaler for den konkrete aktivitet.